Điện thương phẩm tháng 01 năm 2023 của EVNNPC đạt 5,811,08 tỷ kWh

Thứ hai, 20/2/2023 | 14:59 GMT+7
Trong tháng 01/2023, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đồng thời chủ động đảm bảo cung ứng điện an toàn và chất lượng phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, các Lễ hội của các địa phương và nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh/thành phố miền Bắc.


Công nhân Điện lực Tủa Chùa (PC Điện Biên) tuyên truyền tiết kiệm điện

Trong đó, điện thương phẩm tháng 01/2023 của toàn EVNNPC đạt 5,811,08 tỷ kWh, giảm 10,77% so với tháng 01/2022. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 59,53%, giảm 20,99%; Thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 32,85%, tăng 9,19%; Thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm 2,95%, tăng 24,62%; Thành phần nông lâm ngư nghiệp chiếm 1,85%, tăng 5,76%; Các hoạt động khác chiếm 2,82% và tăng 11,91%.

Toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 106 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 3,75 ngày, giảm 0,05 ngày so với cùng kỳ 2022.

Công tác ký Hợp đồng/Thỏa thuận DR (Điều chỉnh phụ tải) đến hết tháng 1/2023: Tổng số khách hàng <3tr kWh đã ký biên bản thỏa thuận với EVNNPC là 2.212/2.271, đạt tỷ lệ 97,40%; Tổng số khách hàng >3tr kWh đã ký biên bản thỏa thuận lag 1.296/1.380 đạt tỷ lệ 93,91%; Ngoài ra, trong tháng 01 vừa qua, độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công ty lần lượt là Maifi: 0,0780 lần; Saidi: 17,0259 phút; Saifi: 0,2006 lần.

Tính đến hết tháng 01/2023, tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt 83,11% và doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 94,89%; Tỷ lệ cung cấp dịch vụ theo phương thức điện tử, dịch vụ cấp độ 4 toàn Tổng công ty đạt 99,93%.

Trong tháng đầu năm 2023, EVNNPC đã khởi công 02 dự án trong danh mục đăng ký với EVN; Đóng điện 04 dự án trong danh mục đăng ký với EVN.

Tổng hợp