Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực TP Từ Sơn (Bắc Ninh) đạt 647,68 triệu kWh

Thứ hai, 30/1/2023 | 10:47 GMT+7
Để đáp ứng yêu cầu sử dụng điện ngày càng cao tại thành phố Từ Sơn và bảo đảm chất lượng cung ứng an toàn ổn định, Điện lực thành phố Từ Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp khác nhau.


Công nhân Điện lực thành phố Từ Sơn kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện.

Năm 2022, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của đơn vị được nâng cao, giảm suất sự cố, giảm tổn thất điện năng, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao.

Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 647,68 triệu kWh, vượt so với kế hoạch Công ty Điện lực Bắc Ninh giao, tăng 4,81% so với cùng kỳ 2021. Giá bán điện bình quân 1.714,95 đ/kWh, tăng 20,05 đ/kWh so với năm trước và tăng 10,75 đ/kWh so với kế hoạch được giao.

Trong năm 2022, Điện lực thành phố Từ Sơn đã lập và tổ chức thực hiện phương án nâng cao giá bán điện bình quân. Kiểm tra giá bán điện đối với 7.182 khách hàng, áp tăng giá bán điện được 134 khách hàng, truy thu do sai giá và phạt vi phạm hợp đồng được 266,81 triệu đồng. Kiểm tra, ký bổ sung hợp đồng với 270 khách hàng lắp công tơ 3 pha 1 biểu giá thay bằng công tơ 3 pha 3 biểu giá. Tổ chức kiểm tra, phân tích, thực hiện các biện pháp giảm tổn thất kịp thời các đường dây trung áp và TBA công cộng có tổn thất cao bất thường.

Nhờ vậy, tỷ lệ tổn thất theo chu kỳ điện thương phẩm năm 2022 của đơn vị là 2,54%, giảm 2,12% so với cùng kỳ. Tiến hành kiểm tra 33.638 lượt khách hàng, phát hiện và xử lý 5 trường hợp trộm cắp điện, truy thu và bồi thường được 15.458 kWh, tương ứng số tiền là 56,8 triệu đồng. Cân pha, san tải lưới điện hạ áp được 200 lượt, phát quang 100% lưới điện, thực hiện 7 phương án hoán đổi MBA nên không có đường dây trung áp nào tổn thất hơn 2,1%; không có TBA công cộng nào có tổn thất quá 6%.

Đặc biệt, trong năm 2022, Điện lực thành phố Từ Sơn đã lập và thực hiện phương án phát triển mới hơn 4.000 khách hàng xóa bán tổng ngay sau khi dự án Đầu tư xây dựng lưới điện trung, hạ thế tại phường Châu Khê hoàn thành. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời 15.034 yêu cầu của khách hàng qua Tổng đài CSKH, tỷ lệ phiếu trễ hạn tiếp nhận và trễ hạn xử lý dưới mức quy định của Tổng Công ty, không có trường hợp nào vi phạm về hành vi, thái độ…

 

Tổng hợp