Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của PC Bắc Giang đạt hơn 5.338,5 triệu kWh

Thứ năm, 12/1/2023 | 15:45 GMT+7
Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đạt hơn 5.338,5 triệu kWh, bằng 118,28% so với năm 2021 và 105,46% kế hoạch năm đề ra.

Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của PC Bắc Giang đạt hơn 5.338,5 triệu kWh.

Năm 2022, tổn thất điện năng của Công ty giảm (-2,13%); doanh thu tiền điện đạt 9.590,8 tỷ đồng, bằng 105,3% so kế hoạch và 118% so năm 2021. Tính đến hết năm 2022 công ty có 598.858 khách hàng, tăng 7.800 khách hàng so với năm 2021.

Trong bối cảnh tăng trưởng cao của địa phương, năm 2022 PC Bắc Giang đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế -xã hội của địa phương cũng như đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với cung ứng điện, PC Bắc Giang đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông, Sở Công Thương thông tin, tuyên truyền, tư vấn cho khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; quan tâm nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm thời gian tiếp cận điện năng.

Đến hết tháng 11/2022, PCBG đã hoàn thành chuẩn hóa thông tin khách hàng trên phần mềm CMIS được 1.949 trạm biến áp chuyên dùng và 3.730 trạm biến áp công cộng, đạt 100% kế hoạch; rà soát và thực hiện Scan số hóa 100% khách hàng ngoài sinh hoạt và triển khai chuyển đổi hồ sơ điện tử 100% hợp đồng mua, bán điện sinh hoạt từ tháng 12/2021. Thực hiện tốt công tác bảo dưỡng đường dây, trạm biến áp và thay thế công tơ định kỳ, bảo đảm nhu cầu sử dụng điện của khách hàng.

Năm 2023, mục tiêu sản xuất kinh doanh của PC Bắc Giang với sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 5.880,9 triệu kWh, giá bán bình quân đạt hơn 1.797,6 đồng/kWh, doanh thu đạt hơn 10,5 nghìn tỷ đồng.

Tổng hợp