Đồng Nai: Tiết kiệm điện đạt khoảng 338 triệu kWh

Thứ bảy, 14/1/2023 | 08:20 GMT+7
Năm 2022, toàn tỉnh Đồng Nai tiết kiệm được khoảng 338 triệu kWh điện năng trên tổng mức điện thương phẩm là 15,2 tỷ kWh, đạt tỷ lệ hơn 2%.


Đồng Nai: Tiết kiệm điện đạt khoảng 338 triệu kWh.

Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm nhiều nhất ở lĩnh sản xuất công nghiệp với hơn 250 triệu kWh, kế đến là lĩnh vực sinh hoạt hơn 53 triệu kWh, cơ quan và chiếu sáng khoảng 13 triệu kWh…

Năm qua, ngành điện Đồng Nai đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể đa dạng các hoạt động truyền thông sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của toàn xã hội, góp phần giảm tác hại do biến đổi khí hậu gây ra, hình thành phong trào tiết kiệm điện, tác động đến nhận thức, thói quen sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày trong nhân dân.

Link gốc

Theo: Báo Đồng Nai