PC Tây Ninh: Điện thương phẩm năm 2022 tăng 10,25%

Thứ sáu, 3/2/2023 | 10:00 GMT+7
Năm 2022, Công ty Điện lực Tây Ninh (PC Tây Ninh) đã vượt qua khó khăn hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao.

PC Tây Ninh luôn nỗ lực đảm bảo cung cấp điện.

Các chỉ tiêu kỹ thuật thực hiện đều đạt và vượt định mức kế hoạch của EVNSPC giao như: Tổn thất điện năng đạt 3,28%, thấp hơn 0,02% so với kế hoạch. Điện thương phẩm thực hiện 5.475 triệu kWh tăng 10,25% so với cùng kỳ năm 2021. Tiết kiệm điện được 117,5 triệu kWh, đạt 2,15% sản lượng điện thương phẩm. Giá bán điện bình quân thực hiện 1.733,65đ/kWh và cao hơn 3,43 đ/kwh so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, đối với công tác sửa chữa lớn, PC Tây Ninh đã triển khai hoàn tất 21/21 công trình với giá trị hạch toán là 38.906 triệu đồng. Công tác đầu tư xây dựng thực hiện 52 công trình, giải ngân 200,74 tỷ đồng đạt 96,86% kế hoạch.

Bên cạnh đó, PC Tây Ninh đã lắp đặt được 77.612 công tơ điện tử, nâng tỷ lệ điện tử hóa toàn Công ty Điện lực Tây Ninh đến 31/12/2022 là 235.271/466.010 công tơ, đạt tỷ lệ 50,49%; Năng suất lao động theo sản lượng điện thương phẩm đạt 6.285.998 kWh/ lao động, đạt kế hoạch đề ra.

Đồng thời, PC Tây Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn năm 2021 – 2022. Hoàn thành 100% các nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực Quản trị nội bộ, đầu tư xây dựng, kỹ thuật và kỹ thuật an toàn, Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng, truyền thông và chuyển đổi nhận thức và viễn thông và công nghệ thông tin. Hoạt động chuyển đổi số đã đạt được một số thành tựu đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác đề tài sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh, đã có 49 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất đăng ký, trong đó có 30 sáng kiến được công nhận cấp Công ty; có 11 đề tài đã được xét duyệt và đề nghị áp dụng trong toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Tổng hợp