Năm 2023: PC Lào Cai phấn đấu đạt sản lượng điện thương phẩm 2,9 tỷ kWh

Thứ sáu, 6/1/2023 | 11:30 GMT+7
Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt hơn 3 tỷ kWh, tăng 5,28% so với năm 2021 và vượt 2,8% so với kế hoạch cả năm Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (NPC) giao.


Năm 2022, PC Lào Cai giảm tỷ lệ tổn thất điện năng xuống còn 2,22%

Giá bán điện bình quân tính đến hết năm 2022 đạt 1.662,83 đồng/kWh, tăng 49,27 đồng/kWh so với năm 2021 và cao hơn kế hoạch NPC giao 36,33 đồng/kWh. Tổn thất điện năng giảm xuống còn 2,22%, thấp hơn 0,03% so với năm 2021, thấp hơn 0,04% so với kế hoạch NPC giao năm 2022.

Trong năm đã phát triển được 7.998 khách hàng, nâng tổng số khách hàng mua điện đến hết năm 2022 lên 210.077 khách hàng. 14/14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt, trong đó có các chỉ tiêu quan trọng như tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 75%, vượt 3,38% kế hoạch năm 2022 NPC giao; 100% khách hàng được lắp đặt công tơ điện tử; chuẩn hóa 100% thông tin khách hàng sau các trạm biến áp… Công ty đạt 6/6 chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện NPC giao. Giải ngân 139/139,2 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư xây dựng, đạt 99,8% kế hoạch giao. Sự cố trên hệ thống lưới điện và trạm biến áp đều giảm so với năm 2021. 

Năm 2022, thực hiện chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, Công ty Điện lực Lào Cai đã đảm bảo công tác quản lý vận hành lưới điện, cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và năng suất lao động.

Năm 2023, Công ty Điện lực Lào Cai đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó đáng chú ý là sản lượng điện thương phẩm phấn đấu đạt 2,9 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng dưới 2,26%; doanh thu đạt 4.520 tỷ đồng; tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 79,71%; nâng cao chất lượng công tác quản lý vận hành hệ thống công tơ điện tử, đảm bảo thu thập 100% dữ liệu đo đếm từ xa…

Tổng hợp