Hải Dương: 530 khách hàng đầu tư lắp đặt điện mặt trời áp mái

Thứ tư, 15/2/2023 | 16:02 GMT+7
Tính đến ngày 14/2/2023, toàn tỉnh Hải Dương có 530 khách hàng đầu tư lắp đặt điện mặt trời áp mái.

Hải Dương: 530 khách hàng đầu tư lắp đặt điện mặt trời áp mái.

Theo thống kê của Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương, năm 2022, đã có khoảng 18,91 MWp điện mặt trời được đấu nối vào lưới điện của công ty. Trong đó có 15,007MWp đấu nối vào lưới trung áp với 24 khách hàng và 3,903 MWp đấu nối vào lưới hạ áp của 506 khách hàng. Điện mặt trời áp mái chiếm khoảng 1,3% tổng sản lượng điện của Hải Dương.

 

Tổng hợp