Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 báo công dâng Bác

Thứ năm, 16/7/2020 | 10:46 GMT+7
Ngày 16/7, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN làm trưởng đoàn đã làm Lễ báo công dâng Bác.

Đồng chí Dương Quang Thành -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu tại lễ báo công.
 
Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và 204 đại biểu đại diện cho gần 4 nghìn đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 
Tại Lễ báo công, đồng chí Dương Quang Thành -  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết: Trên mỗi chặng đường rèn luyện, phấn đấu, mỗi CBCNV ngành Điện luôn in đậm lời căn dặn của Bác đối với cán bộ, công nhân viên ngành Điện năm xưa. Đó chính là động lực để Tập đoàn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ; cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động ngành Điện phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Trong công tác xây dựng Đảng, cả 3/3 chỉ tiêu Tập đoàn đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Với mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, trong nhiệm kỳ qua, Tập đoàn đã quan tâm, chăm lo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, trọng tâm là quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII và của cấp ủy các cấp, đặc biệt là việc tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. 
 
Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức được chú trọng, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được củng cố; đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp theo quy định của Trung ương. Đồng thời chú trọng công tác cán bộ theo lời Bác dạy “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo, thiết thực, rộng khắp trong toàn Đảng bộ, tạo nên không khí học tập, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất với tinh thần “Tất cả vì dòng điện cho Tổ quốc”.
 

 
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trong Tập đoàn hoàn thành và hoàn thành vượt mức 6 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã đề ra; đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, thị trường điện; đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân trong điều kiện quy mô nền kinh tế tăng, tốc độ tăng trưởng GDP của đất nước cao hơn bình quân 5 năm trước. 
 
Công tác đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện cơ bản bám sát tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều công trình quan trọng; hạ tầng điện lực được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu điện của đất nước. Công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng chuyển biến vượt bậc, đã cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm ASEAN 4. 
 
Tập đoàn hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo, đến năm 2020 hầu hết các hộ dân nông thôn có điện theo Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là việc cung cấp, quản lý vận hành điện tại 11/12 huyện đảo, nhất là tại huyện đảo Trường Sa đã góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng lên. Công tác sắp xếp đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ luôn được chú trọng thực hiện. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt được nhiều kết quả. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước; việc làm và đời sống cán bộ, công nhân viên được đảm bảo và cải thiện, các mặt hoạt động khác đều có bước tiến vững chắc, góp phần quan trọng để Tập đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao. 
 

 
Tại buổi Lễ, đồng chí Dương Quang Thành cũng báo cáo trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh những mục tiêu mà Đảng bộ Tập đoàn quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; giữ vai trò chính trong cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 
 
Để thực hiện mục tiêu trên, Đảng bộ Tập đoàn xác định chiến lược phát triển Tập đoàn luôn gắn với các nghị quyết của Đảng, đặc biệt, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Với quyết tâm chính trị cao, đảng bộ EVN hứa với Bác sẽ cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng thành các chương trình hành động cụ thể để tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo.
 
Tại buổi Lễ, thay mặt các đảng viên Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN hứa sẽ luôn luôn ghi nhớ và làm theo lời căn dặn của Bác, quyết tâm vượt qua mọi trở ngại thách thức, tiếp tục đưa Tập đoàn Điện lực Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế Nhà nước vững mạnh toàn diện, giữ vững vai trò quan trọng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xuân Tiến