Đóng điện công trình sẵn sàng cấp điện chạy thử nghiệm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3

Thứ năm, 16/5/2024 | 08:07 GMT+7
Chiều tối ngày 15/5/2024, Ban QLDA các công trình điện miền Nam phối hợp với các đơn vị liên quan nghiệm thu đóng điện hạng mục Đường dây 220kV đấu nối tạm Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 – rẽ Nhơn Trạch 1,2 – Bàu Sen thuộc công trình Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 – Trạm biến áp 500kV Long Thành.

Các đơn vị chức năng phối hợp đóng điện hạng mục.

Hạng mục này do EVNNPT làm chủ đầu tư, Ban QLDA các công trình điện miền Nam quản lý điều hành, Công ty Truyền tải điện 4 tiếp nhận vận hành.

Phạm vi đóng điện: Đường dây 220kV 274 Bàu Sen – 272 NMĐ Nhơn Trạch 3 và Đường dây 220kV 256,276 NMĐ Nhơn Trạch 1,2 - 271 NMĐ Nhơn Trạch 3. 

Việc hoàn thành hạng mục này có ý nghĩa rất quan trọng để Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ phát điện thử nghiệm trong tháng 5/2024 và phát điện thương mại dự kiến cuối năm 2024.

Đường dây đấu nối tạm phục vụ phát điện thử nghiệm NMĐ Nhơn Trạch 3 đã hoàn thành.

Được biết, căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 của Thủ tướng Chính phủ và Thỏa thuận đấu nối giữa EVNNPT với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), EVNNPT đang thực hiện đầu tư xây dựng 3 dự án lưới điện để đồng bộ và giải tỏa công suất cho NMĐ Nhơn Trạch 3 gồm: Đường dây 220kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - TBA 500kV Long Thành, TBA 220kV Khu công nghiệp Nhơn Trạch và đấu nối, ĐD 220 kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái. 

Đây là các dự án trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất NMĐ Nhơn Trạch 3, tăng cường liên kết lưới, truyền tải công suất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh khu vực phía Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Tuy nhiên, cả 3 dự án trên trong quá trình triển khai đều vướng mắc liên quan đến quy hoạch sử dụng đất cập nhật còn thiếu một số vị trí. Đồng thời các dự án chưa phù hợp Quy hoạch đô thị theo quyết định 455/2016/QĐ-TTg. Chính vì vậy, được sự đồng ý của các cấp có thẩm quyền, EVNNPT đã giao SPMB triển khai hạng mục đấu nối tạm. Sau thời gian khẩn trương thi công, đến nay dự án đã hoàn thành sẵn sàng cấp điện ngược để phục vụ phát điện thử nghiệm NMNĐ Nhơn Trạch 3 và sẵn sàng giải tỏa công suất của NMĐ Nhơn Trạch 3 khi chính thức phát điện.

Kim Thái