EVN xin Thủ tướng điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa GENCO 1 sang 1/1/2020

Thứ sáu, 4/1/2019 | 11:23 GMT+7
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có một loạt kiến nghị gửi đến Thủ tướng, Ủy ban quản lí vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Bộ Công Thương.

EVN xin Thủ tướng điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa GENCO 1 sang 1/1/2020
EVN xin Thủ tướng điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa GENCO 1 sang 1/1/2020
 
Cụ thể, EVN kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu trình Quốc hội sửa đổi các luật có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay, đảm bảo tính đồng bộ thực hiện.
 
Bên cạnh đó, tập đoàn kiến nghị Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh thời điểm cổ phần hóa GENCO1 là 1/1/2020 như đề xuất của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 
Đồng thời, tập đoàn kiến nghị Thủ tướng phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nhiệt điện Ô Môn IV; phê duyệt cho phép vay vốn ODA cho dự án Nhiệt điện Ô Môn III; bảo lãnh vay vốn (hoặc bảo lãnh một phần) cho các dự án Nhiệt điện Ô Môn IV, Dung Quất 1&3 để đảm bảo hiệu quả và tính đồng bộ các chuỗi dự án khí Lô B, Cá Voi xanh.
 
EVN cũng kiến nghị người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư các dự án nguồn điện ngoài EVN đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đảm bảo vận hành ổn định đáp ứng yêu cầu theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2019 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4677/QĐ-BCT ngày 18/12/2018.
 
Đối với PVN, EVN mong muốn Thủ tướng chỉ đạo PVN đảm bảo sản lượng khí Đông Nam Bộ và khí Tây Nam Bộ ở mức cao để cung cấp khí cho phát điện. Trong trường hợp thiếu khí, phải ưu tiên sử dụng khí cho phát điện.
 
Song song với đó, EVN xin Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm túc Quy hoạch điện VII điều chỉnh đối với Trung tâm điện lực than Tân Phước để đưa vào vận hành năm 2024, đảm bảo cấp điện khu vực miền Nam; các địa phương thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho các dự án điện, đặc biệt các vướng mắc đối với các công trình lưới điện truyền tải.
 
Đối với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN mong muốn Ủy ban phân cấp hoặc ủy quyền cho EVN quyết định đầu tư, phê duyệt các bước thiết kế đối với các dự án điện thuộc thẩm quyền của Ủy ban.
 
Bên cạnh đó, xin Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ tương thành lập Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học trực thuộc EVN và giao Hội đồng thành viên EVN quyết định thành lập theo đề xuất của EVN tại Tờ trình số 406/TTr-EVN ngày 17/10/2018.
 
Đặc biệt, EVN kiến nghị Ủy ban phê duyệt danh mục và lộ trình thoái vốn của EVN tại các doanh nghiệp đã được tập đoàn báo cáo tại công văn số 424/EVN-HĐTV ngày 25/10/2018 sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chấp thuận;
 
Kiến nghị Ủy ban thông qua phương án và lộ trình thoái vốn của EVN tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Tổng công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP và Công ty Cổ phần Phong điện Thuận Bình đã được EVN báo cáo Ủy ban.
 
Ngoài ra, EVN cũng xin Ủy ban trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt PreFS dự án đường dây 500kV Vĩnh Tân - Vân Phong và phê duyệt FS các dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình MR, nhà máy thủy điện Ialy MR.
 
Đối với Bộ Công Thương, EVN đề nghị Bộ sớm phê duyệt biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy điện năm 2019 (gồm cả than trong nước và than nhập khẩu).
 
Tập đoàn kiến nghị Bộ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính ban hành cơ chế tài chính theo hướng cho phép EVN hạch toán chi phí thực hiện các chương trình DSM vào giá thành sản xuất điện (theo Quyết định 279/QĐ-TTg ngày 08/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ); ban hành cơ chế khuyến khích tài chính trực tiếp để thực hiện các chương trình tiết giảm phụ tải điện và tiết giảm phụ tải điện khẩn cấp; cơ chế biểu giá điện hai thành phần và biểu giá điện cực đại thời gian thực nhằm khuyến khích khách hàng tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải, chủ động thay đổi nhu cầu sử dụng điện hoặc tiết giảm nhu cầu sử dụng điện trong các giờ cao điểm của hệ thống điện.
 
Đáng chú ý, EVN mong muốn Bộ Công Thương sớm thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện các nguồn điện tại Lào và Trung Quốc đã được EVN trình trong năm 2018;
 
Đồng thời sớm trình Thủ tướng Chính phủ địa điểm Trung tâm điện lực Tân Phước sử dụng nhiên liệu than theo Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh và chấp thuận cho EVN nghiên cứu địa điểm Trung tâm điện khí tại Mỹ Giang - Vân Phong - Khánh Hòa.
Theo: VietNam Finance