EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ hai, 15/5/2023 | 10:13 GMT+7
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã lập phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định và đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 15/5/2023 đến ngày 17/5/2023.


 
EVNHANOI lập phương án đảm bảo phục vụ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cụ thể, EVNHANOI không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm đảm bảo điện từ 0h00’ ngày14/5/2023 đến hết 24h00’ ngày 17/5/2023. Đồng thời lên phương án đảm bảo điện cho khu vực Trụ sở Ban chấp hànhTrung ương Đảng, Nhà khách Trung ương, Trung tâm Hội nghị, Nhà khách Bộ Quốc phòng, Nhà khách Hồ Tây. 
 

EVNHANOI kiểm tra hệ thống tự động chuyển nguồn và máy phát điện dự phòng.

Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới với hệ thống ATS tự động chuyển nguồn và máy phát điện dự phòng cùng hệ thống lưu điện (UPS) sử dụng cho ánh sáng, âm thanh phía trong hai phòng họp thường vụ, phòng họp báo. EVNHANOI đã bố trí lực lượng ứng trực và sẵn sàng xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h.
 

EVNHANOI kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị.

EVNHANOI tăng cường kiểm tra tiếp xúc, đo công suất đường dây và các trạm cần đảm bảo điện ở trên, phát hiện kịp thời các trường hợp quá tải, tiếp xúc không an toàn để có phương án xử lý. Ngoài ra, các đơn vị đã xây dựng phương án và diễn tập xử lý sự cố để chủ động trong công tác đảm bảo điện cũng như kiểm tra tình trạng vận hành của hệ thống. Tại các trạm biến áp, đội quản lý cũng thực hiện kiểm tra phòng chống cháy nổ.
 

EVNHANOI bố trí tăng cường tuần canh để ngăn ngừa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn gây sự cố.

EVNHANOI đã chủ động liên hệ với các đơn vị có liên quan kiểm tra vận hành, thử tải các hệ thống tại các điểm đảm bảo điện. Bố trí tăng cường tuần canh các tuyến cáp để ngăn ngừa các trường hợp đào bới vi phạm hành lang an toàn tuyến cáp gây sự cố. Ngoài ra, các Công ty Điện lực đã chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng và các máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng xử lý sự cố cũng như đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.
 

EVNHANOI sẵn sàng đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

EVNHANOI sẽ đôn đốc các đơn vị thực hiện theo phương án đảm bảo điện đã lập, bám sát và nắm chắc các yêu cầu đảm bảo điện bổ sung để kịp thời huy động các đơn vị thực hiện. 

Với sự chuẩn bị bài bản, EVNHANOI đã sẵn sàng cho bất kỳ tình huống xảy ra, đảm bảo nguồn điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra thành công tốt đẹp.

Việt Anh