Tháng Tri ân khách hàng năm 2021

EVNHANOI phấn đấu trở thành doanh nghiệp số toàn diện

Thứ tư, 29/12/2021 | 09:20 GMT+7
Để hướng tới mục tiêu đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang nỗ lực xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, đồng bộ với nguồn điện và cung cấp cho các phụ tải, có khả năng kết nối khu vực bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 
EVNHANOI chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành trạm không người trực.
 
Đồng thời ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào mọi mặt hoạt động.
 
EVNHANOI đăng ký đã triển khai đúng tiến độ công tác chuyển đổi số, tính đến tháng 11/2021, EVNHANOI đã hoàn thành 21 nhiệm vụ chi tiết EVN giao (thuộc giai đoạn 2021 - 2022), 03 nhiệm vụ chi tiết EVN giao (giai đoạn 2020 - 2025), 04 nhiệm vụ chi tiết EVNHANOI đăng ký (thuộc giai đoạn 2021 - 2022).  Một số nhiệm vụ trong các lĩnh vực Đầu tư xây dựng, Kinh doanh dịch vụ khách hàng, Quản trị nội bộ đã hoàn thành sớm hơn kế hoạch giao năm 2022.
 
Một trong những những trụ cột chiến lược của công tác chuyển đổi số là chuyển đổi văn hóa trong doanh nghiệp. EVNHANOI đã triển khai thực hiện công tác truyền thông lan tỏa được sức sáng tạo, sự kết nối và thống nhất mục tiêu chuyển đổi số trong toàn đơn vị. Các tin bài trình bày phương án, kết quả dự án chuyển đổi số trong quá trình triển khai với lượng CBCNV tương tác lớn, chứng minh việc chuyển đổi số đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động; thái độ, ý thức làm việc mới của từng cá nhân với môi trường làm việc “số hóa”. Đồng thời, đối với khách hàng, đây là cơ hội thể hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại EVNHANOI ngày càng minh bạch, có giám sát, có thông tin đa chiều…
 
Với hơn 11 đợt đào tạo trong năm 2021, “chuyển đổi số” từ một khái niệm mới, trừu tượng, hàng ngàn CBCNV đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong hệ quy trình sản xuất kinh doanh, phát huy tính sáng tạo, đóng góp các sáng kiến số cải tạo, tối ưu hóa quy trình làm việc. Các khóa đào tạo có nội dung từ hành động chiến lược (trải nghiệm tầm nhìn) của lãnh đạo Tổng công ty đến việc tổ chức triển khai công tác chuyển đổi số, các nền tảng công nghệ, các khái niệm về ứng dụng công nghệ 4.0… hỗ trợ kiến thức cho từng phân cấp cán bộ tại EVNHANOI.
 
Với việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ công tác chuyển đổi số. Các nhiệm vụ được phân công rõ ràng, từ khâu tổ chức thực hiện, giám sát đôn đốc đến triển khai thực hiện trong từng lĩnh vực trọng tâm giúp cho việc triển khai rút ngắn thời gian, có nhận định, đánh giá hiệu quả với từng nhóm chuyên môn thực hiện hiệu chỉnh chính sách, phương pháp triển khai phù hợp thực tế. Tạo động lực cho các Tổ công tác, các đơn vị thực hiện thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
EVNHANOI đã số hóa, khai thác triệt để cơ sở dữ liệu sẵn có từ đó kết nối các ứng dụng tự phát triển và các chương trình phần mềm lõi. Rút ngắn thời gian thực hiện giữa các tác vụ ngoài hiện trường và văn phòng, thời gian cấp phiếu, lệnh thao tác, công tác, đóng lệnh và giám sát toàn trình công việc. Thay đổi một số phương thức làm việc, tăng cường việc kết nối và chia sẻ thông tin giữa các đơn vị và các CBCNV.
 
Thông qua hệ báo cáo thông minh, phân tích dữ liệu trên cơ sở các dashboard tự động, minh bạch các nguồn số liệu mất điện, sự cố, an toàn thông qua việc truy xuất tự động từ hệ thống SCADA và hệ thống đo xa… Bước đầu tiếp cận bộ hành vi khách hàng, mục tiêu nâng cao trải nghiệm của khách hàng đối với đơn vị phân phối cung cấp sản phẩm đặc thù. Xây dựng hệ sinh thái khách hàng với nguồn dữ liệu đo xa thu thập đầy đủ và trao quyền cho khách hàng được giám sát dữ liệu tiêu dùng điện.
 
Trong đại dịch COVID-19, chuyển đổi số tại EVNHANOI đã giúp giảm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp khách hàng, tránh các hoạt động tiêu cực, có nhiều kênh cùng các giải pháp trực tuyến phục vụ khách hàng tiến đến thực hiện các tác vụ kinh doanh. Bên cạnh đó thực hiện tốt công tác vận hành hệ thống lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
 
Với lộ trình chuyển đổi mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực quản lý, vận hành, điều độ, sản xuất kinh doanh, EVNHANOI sẽ quyết tâm sớm hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 -2025 và đạt mục tiêu trở thành doanh nghiệp số toàn diện hàng đầu Việt Nam và khu vực.
 
Theo: EVNHANOI