EVNICT xuất sắc giành 02 giải Sao Khuê năm 2024

Thứ bảy, 13/4/2024 | 20:43 GMT+7
Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã xuất sắc giành 02 giải Sao Khuê năm 2024 với 02 sản phẩm: Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN và Hệ thống thông tin Quản lý, thu thập và khai thác dữ liệu đo đếm ranh giới đầu nguồn của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (MDMS EVN).

Đại diện nhóm tác giả - ông Nguyễn Văn Hà nhận giải Sao Khuê cho Hệ thống thông tin Quản lý, thu thập và khai thác dữ liệu đo đếm ranh giới đầu nguồn của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (MDMS EVN).

Trong đó, Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN – đạt giải tại lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp và Hệ thống thông tin Quản lý, thu thập và khai thác dữ liệu đo đếm ranh giới đầu nguồn của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (MDMS EVN - Meter Data Management System) – đạt giải tại lĩnh vực: Tài nguyên, năng lượng.

Lễ Vinh danh và Trao Giải thưởng Sao Khuê 2024 vừa diễn ra sáng 13/4 tại Hà Nội do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam – VINASA tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

MDMS EVN là phần mềm ứng dụng nhằm xây dựng hệ thống ứng dụng trong môi trường số phục vụ hoạt động Thu thập dữ liệu; Lưu trữ và Quản lý dữ liệu; Xử lý và Phân tích dữ liệu; Khai thác dữ liệu; Tích hợp dữ liệu đối với các dữ liệu Giao nhận điện năng ranh giới đầu nguồn của EVN, đáp ứng các yêu cầu: Thu thập dữ liệu tại các điểm đo Công tơ; Lưu trữ và Quản lý lượng dữ liệu lớn; Xử lý và Phân tích dữ liệu; Khai thác dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ quản lý sản lượng điện năng.

Đồng thời, MDMS EVN có khả năng tích hợp các hệ thống ngoài EVN (lập/phát hành hóa đơn điện tử cho trong và ngoài ngành Điện nhanh chóng, kịp thời, tích hợp dữ liệu hóa đơn điện tử lên cổng thông tin của Tổng cục thuế theo thời gian thực).

Đại diện nhóm tác giả- bà Nguyễn Thị Mỹ Hà nhận giải thưởng Sao Khuê 2024 cho Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN.

Hệ thống đang được áp dụng tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 02 đơn vị trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam là Công ty Mua bán điện và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, 09 Tổng công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNHANOI, EVNCPC, EVNNPC, EVNNPT, EVNSPC, EVNHCMC và Tổng công ty Phát điện 1,2,3).

Phần mềm "Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN" được xây nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ về quản lý như: Thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý thông tin tại trạm, quản lý phòng máy, thiết bị; Theo dõi một cách trực quan, chi tiết hệ thống cáp quang, hệ thống mạng qua sơ đồ, bản đồ; Xây dựng hệ thống báo cáo và dashboard hỗ trợ quản lý và điều hành nhanh chóng; Thực hiện số hoá quy trình lập, trình, thẩm định, phê duyệt, giao, theo dõi thực hiện các nghiệp vụ phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của EVN; Phục vụ công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý kỹ thuật viễn thông và hạ tầng CNTT tại các đơn vị.

Hệ thống đang được áp dụng tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 19 đơn vị trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam, 09 Tổng công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNHANOI, EVNCPC, EVNNPC, EVNNPT, EVNSPC, EVNHCMC và Tổng công ty Phát điện 1,2,3).

Lãnh đạo EVNICT và nhóm tác giả nhận giải chụp hình lưu niệm.

Giải thưởng Sao Khuê 2024 vinh danh 169 đề cử đến từ 117 doanh nghiệp với 57 lĩnh vực chia thành 08 nhóm gồm: Chính phủ, Chính quyền, Khu vực công; Cộng đồng & Người dân; Quản trị Doanh nghiệp; Kinh tế - Công nghiệp; Thị trường - Tiêu dùng; Hạ tầng - Công nghệ số; Đổi mới sáng tạo và Dịch vụ số.

Tính đến nay, EVNICT đã được trao 17 giải thưởng Sao Khuê cho 16 sản phẩm. Đó là: "Hệ thống Module Quản lý kỹ thuật hệ thống thông tin của EVN và Hệ thống thông tin Quản lý, thu thập và khai thác dữ liệu đo đếm ranh giới đầu nguồn của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (MDMS EVN) năm 2024"; “Hệ thống quản lý hồ sơ, thanh toán điện tử, tích hợp ngân hàng cho các giao dịch nội bộ của EVN” và “Hệ thống tích hợp cơ sở dữ liệu dân cư, cổng Dịch vụ công Quốc gia và kết nối nền tảng số của các Tỉnh/Thành phố (EVNConnect)” năm 2023; Ứng dụng phục vụ người lao động trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (SmartEVN) năm 2022;  Hệ thống thông tin tích hợp văn phòng điện tử và tiện ích hành chính năm 2021; Giải pháp phần mềm cung cấp dịch vụ Điện theo phương thức giao diện điện tử EVN năm 2020; Phần mềm Thu thập dữ liệu đo đếm – EVNHES năm 2019; Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư xây dựng – IMIS năm 2018; Hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật nhà máy điện năm 2015; Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử và Hệ thống thông tin quản lý kỹ thuật lưới điện (PMIS) năm 2014; Phần mềm hệ thống thông tin quản lý khách hàng CMIS phiên bản 2.0 năm 2011; Phần mềm thị trường Điện năm 2008; Phần mềm tính cước Viễn thông công cộng năm 2007; Phần mềm hệ thống thông tin quản lý khách hàng (CMIS phiên bản 1.0) năm 2006.

Lan Anh Phạm