Nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng sử dụng các phần mềm dùng chung của EVN

Thứ tư, 16/3/2022 | 16:06 GMT+7
Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin đã thành lập bộ phận tiếp nhận, hỗ trợ xử lý bước đầu các yêu cầu hỗ trợ vận hành hệ thống phần mềm dùng chung (PMDC) của EVN do EVNICT cung cấp.

 
Bộ phận Hỗ trợ dịch vụ và Chăm sóc khách hàng (HTDV& CSKH) độc lập với bộ phận sản xuất, nhằm chia sẻ, giảm bớt thời gian hỗ trợ người dùng để bộ phận sản xuất tập trung nguồn lực hoàn thiện sản phẩm dịch vụ. Đồng thời kiểm soát, giảm thời gian hỗ trợ yêu cầu của khách hàng, góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ do EVNICT cung cấp.
 
Bộ phận HTDV& CSKH được tổ chức thuộc phòng Triển khai dịch vụ (EVNICT) thực hiện 03 nhiệm vụ chính là (i) Tiếp nhận, hỗ trợ dịch vụ; (ii) Tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc Công ty về chất lượng các dịch vụ đồng thời có đánh giá về mức độ ưu tiên xử lý các sự cố (issue) theo quan điểm của khách hàng; (iii) Tư vấn, tiếp xúc, trao đổi với khách hàng; khảo sát, thu thập ý kiến nhằm đánh giá mức độ hài lòng đối với hệ thống các phần mềm dùng chung do EVNICT cung cấp. 
 
Dự kiến, giai đoạn 1, bộ phận HTDV&CSKH sẽ thực hiện công tác tiếp nhận yêu cầu người dùng nội bộ tại EVNICT đối với các phần mềm dùng chung: D-Office, HRMS, EVNPortal từ tháng 3/2022 qua các kênh: Hệ thống Jira, Tổng đài hotline, Zalo,…
 
Giai đoạn 2, bộ phận HTDV&CSKH sẽ thực hiện công tác tiếp nhận yêu cầu người dùng tại các đơn vị: Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO1), Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm thông tin điện lực (EVNEIC), Công ty Mua bán điện (EPTC), Trung tâm dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC), Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Công nghệ EVN (EVNCTI), Ban Quản lý dự án điện 1 (EVNPMB1), Ban Quản lý dự án điện 2 (EVNPMB2) đối với các phần mềm dùng chung: D-Office, HRMS, EVNPortal từ tháng 04 – 06/2022 qua hệ thống Jira, Tổng đài hotline, Zalo,…
 
Giai đoạn 3, thực hiện công tác tiếp nhận yêu cầu người dùng tại các đơn vị: GENCO1, NPT, EVNHANOI, A0, EIC, EPTC, PSC, CTI, PMB1, PMB2 thêm các phần mềm dùng chung là PMIS, EVNHES, Kho Dữ liệu đo đếm, CMIS, ERP, IMIS từ tháng 07 – 09/2022 qua hệ thống Jira, Tổng đài hotline, Zalo,…ngoài phần mềm (D-Office, HRMS, EVNPortal đã thực hiện tại giai đoạn 2).
 
Giai đoạn 4, sẽ triển khai tại tất cả các đơn vị trong EVN đối với tất cả các phần mềm dùng chung từ tháng 10 - 12/2022 qua hệ thống Jira, Tổng đài hotline, Zalo, Service desk…
 
Ứng dụng công nghệ phục vụ tiếp nhận, hỗ trợ dịch vụ qua hệ thống:
 
Hệ thống Jira;
 
Tổng đài Hotline: 02466941669;
 
Email: cskh.evnit@evn.com.vn;
 
 
PV