Đấu thầu

Gói thầu 12TC.SCL2024: Thi công hạng mục sửa chữa sụt lún nền trạm - Trạm biến áp 220kV Lào Cai

Thứ ba, 20/2/2024 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Hạng mục sửa chữa sụt lún nền trạm - Trạm biến áp 220kV Lào Cai

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2400031456

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2024

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/02/2024 15:29

Thời điểm đóng/mở thầu: 28/02/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 245.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong