Đấu thầu

Gói thầu 24-20/SC: Cung cấp vật tư và thi công sửa chữa máy biến áp

Thứ ba, 6/2/2024 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn các máy biến áp sự số đợt 1 năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH

Mã TBMT: IB2400026700

Nguồn vốn: SCL năm 2024

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 05/02/2024 10:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 21/02/2024 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.675.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong