Đấu thầu

Gói thầu E-SCL24.19: Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phục vụ SCL tổ máy S1 NMNĐ Thái Bình

Thứ ba, 6/2/2024 | 15:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trung tu Hệ thống thiết bị chính Tổ máy số 1 năm 2024 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình

Bên mời thầu: TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỬA CHỮA EVN - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400015028

Nguồn vốn: SCL năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/02/2024 08:43

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/03/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 360.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong