Đấu thầu

Gói thầu GS03.24 Tư vấn giám sát

Thứ ba, 6/2/2024 | 13:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lưới điện huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn, Hạ Hòa, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ năm 2024 theo phương án đa chia đa nối (MDMC)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400027006

Nguồn vốn: Vốn TDTM & KHCB

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/02/2024 16:19

Thời điểm đóng/mở thầu: 01/03/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong