Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị TSCĐ năm 2023, hạng mục:Trang bị TSCĐ năm 2023, hạng mục “Trang bị 01 tivi 85 inch”

Thứ sáu, 2/6/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị TSCĐ năm 2023, hạng mục “Trang bị 01 tivi 85 inch”

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN PHÚ ĐÔNG

Mã TBMT: IB2300099329

Nguồn vốn: Đầu tư xây dựng năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/06/2023 08:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 14/06/2023 09:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong