Đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập BCNCKT dự án "Di dời, tái bố trí lưới điện tại đường Dương Quảng Hàm"

Thứ ba, 6/2/2024 | 15:40 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Di dời, tái bố trí lưới điện tại đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ trường Nguyễn Viết Xuân đến Công viên Văn hóa)

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2400025962

Nguồn vốn: KHCB + Vay TDTM

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 06/02/2024 08:58

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/03/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong