Đấu thầu

Gói thầu số 2: Giám sát thi công công trình Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lạng Sơn

Thứ ba, 31/1/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lạng Sơn

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300010125

Nguồn vốn: KHCB và TDTM EVNNPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 31/01/2023 11:19

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/02/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong