Thủ tục cấp điện

Mua điện thế nào khi bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú?

Thứ năm, 16/2/2023 | 08:56 GMT+7
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 38/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 về bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Thông tư 38/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú hết hạn sử dụng vào ngày 01/01/2023.

Từ ngày 01/01/2023, thay vì phải có bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú như trước đây thì người dân chỉ cần có thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện hoặc giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng mua điện để ký hợp đồng mua bán điện sinh hoạt. 

Hồ sơ đề nghị đăng ký mua điện sinh hoạt của bên mua điện dạng giấy hoặc dữ liệu điện tử từ 01/01/2023 bao gồm:

1. Đề nghị mua điện;

2. Một trong các giấy tờ:

a. Trường hợp có sử dụng thông tin về cư trú của hộ gia đình tại 1 địa điểm mua điện:

- Thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân;

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú;

- Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cá nhân đại diện bên mua điện.

b. Trường hợp không sử dụng thông tin về cư trú của hộ gia đình tại địa điểm mua điện, bên mua điện cung cấp bản sao của một trong các giấy tờ:

- Giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà ở;

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (trên đất đã có nhà ở);

- Quyết định phân nhà; hợp đồng mua bán nhà;

- Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu, quản lý, sử dụng địa điểm mua điện có thời hạn từ 01 năm trở lên.

Theo: CPC