Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PC Yên Bái tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thứ tư, 16/8/2023 | 14:27 GMT+7
Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) lấy chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” (THTKCLP) nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTKCLP trong các lĩnh vực. 

PC Yên Bái nỗ lực nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư, đảm bảo mục tiêu giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Hưởng ứng chương trình, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Qua đó, đảm bảo đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và bảo đảm đời sống CBCNV-NLĐ.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2023, PC Yên Bái đã chủ động triển khai kế hoạch các chỉ tiêu về THTKCLP, giao trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Trong đó, các lĩnh vực trong tâm được Công ty đẩy mạnh THTKCLP trong năm gồm: Đấu thầu trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng; Quản lý điều hành sản xuất; Quản lý sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản; quản lý sử dụng lao động.

Thường xuyên phát chặt cây cối trên hành lang lưới điện nhằm ngăn ngừa sự cố.

Thực hiện tiết kiệm trong quản lý, điều hành, thời gian qua, PC Yên Bái đã tiết kiệm tối đa các khoản chi phí hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các cuộc họp về điều hành sản xuất  được thực hiện theo hình thức trực tuyến, kiểm soát chặt chẽ các chi phí quản lý như văn phòng phẩm, chi tiêu nội bộ, tiền điện…; Chú trọng quản lý sử dung lao động và thời gian lao động. Để thực hiện tiết giảm chi phí trong sử dụng người lao động, Công ty đã thực hiện rà soát, sắp xếp lao động hợp lý nhằm tăng năng suất lao động; Thực hiện quản lý chặt chẽ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng hoàn thành công việc và bảo đảm hiệu quả công việc và kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu tuyển dụng lao động mới hàng năm. Đồng thời, tiếp tục sửa đổi, ban hành cũng như hoàn thiện các quy định quản lý nội bộ về tiền lương theo hướng bảo đảm tính khoa học, minh bạch, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tạo động lực cho người lao động; Tiết kiệm 10% chi phí định mức trừ tiền lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương, các khoản đóng góp cho người lao động theo quy định; tiết kiệm 10% chi phí sửa chữa lớn.

Bên cạnh đó, PC Yên Bái còn tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, hệ số tài chính đảm bảo an toàn theo quy định; Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 3 lần, hệ số thanh toán ngắn hạn nhỏ hơn 1 lần. Ngoài ra, Công ty cũng tập trung triển khai chống lãng phí trong mua bán vật tư, tài sản thiết bị thông qua việc đẩy mạnh phương thức mua sắm tập trung đối với những loại tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến ở đơn vị; Thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định mua sắm, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô theo quy định.  

Mặt khác, để nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo tại chỗ, tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Thực hiện các biện pháp cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh việc số hóa, thực hiện ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm lao động, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh. Riêng trong đầu tư xây dựng, PC Yên Bái đã thực hiện xây dựng, lập phương án đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng đầu tư không hiệu quả, phân tán, đảm bảo 100% các dự án đầu tư công trình lưới điện và các công trình khác theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ đã được phê duyệt; Nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư, đảm bảo mục tiêu giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện áp cho khách hàng.

Với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2023, PC Yên Bái quyết tâm đảm bảo cấp điện ổn định cho phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của người dân, đồng thời thực hiện hiệu quả THTKCLP theo chủ đề năm của EVN. 

Cùng với đó, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh và dịch vụ khách hàng; Tuyên tuyền đến khách hàng về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nhất là mùa nắng nóng, mưa bão, nhằm góp phần thúc đẩy ngành Điện phát triển bền vững. 

Mai Ngọc Lương