Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

PC Hà Giang nỗ lực thực hiện ‘Thực hành tiết kiệm - Chống lãng phí’

Thứ sáu, 1/12/2023 | 09:55 GMT+7
Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) nỗ lực thực hiện nhiệm vụ năm 2023 về “Thực hành tiết kiệm - Chống lãng phí”, theo chủ đề công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Cán bộ công nhân viên PC Hà Giang nhắc nhở nhau thực hiện tiết kiệm điện tại nơi làm việc.

Trong năm 2023, PC Hà Giang tập trung đồng bộ các hoạt động, giải pháp trong 5 lĩnh vực trọng tâm gồm sản xuất kinh doanh; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Công ty đã triển khai thực hiện quản lý và giảm tổn thất điện năng, từ đó, giảm thiểu các chi phí khắc phục sự cố lưới điện trung, hạ áp; tăng cường công tác kiểm tra trạm biến áp, cân pha, xử lý tiếp xúc, vệ sinh cách điện, hoán đổi máy biến áp, không để máy biến áp vận hành non hoặc quá tải; đẩy mạnh chỉnh trang hệ thống đo đếm, phát quang hành lang tuyến…

Tính đến tháng 11, PC Hà Giang đã đóng điện mới 63 TBA (nơi đặt máy biến áp và các thiết bị phân phối điện khác, để tạo nên một hệ thống truyền tải điện năng hoàn chỉnh cung cấp điện) và đang triển khai thi công 88 TBA, dự kiến hoàn thành vào quý I/2024, góp phần giảm tổn thất điện năng, cung cấp điện ổn định, đảm bảo sự hài lòng khách hàng sử dụng điện.

Lưới điện trên địa bàn tỉnh trải dài trên các vùng đồi núi cao, dân cư thưa thớt, địa hình phức tạp, cùng khí hậu thời tiết khắc nghiệt, dẫn đến suy hao trên đường dây là lớn, công tác giảm tổn thất điện năng gặp nhiều khó khăn. PC Hà Giang phấn đấu tỷ lệ tổn thất năm 2023 giảm xuống còn khoảng 4,80%.

Nhân viên kiểm tra và tìm cách khắc phục tổn thất điện năng tại các TBA.

Trong công tác đầu tư xây dựng, PC Hà Giang đã rà soát, sắp xếp các dự án theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm một số công trình chưa cần thiết, tập trung vào thay thế các MBA vận hành lâu năm trên lưới điện trung áp tỉnh Hà Giang, hoàn thành việc nâng cấp, chống quá tải cho lưới điện 22kV và 0,4 kV.

Đồng thời, việc đấu thầu được thực hiện rộng rãi, công khai nhằm hạn chế tối đa việc chỉ định thầu các dự án đầu tư. Công tác kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện, chất lượng các dự án, tăng tỷ lệ tiết kiệm chi phí quản lý dự án, mua sắm vật tư góp phần đưa "Thực hành tiết kiệm - Chống lãng phí" đi vào thực tế.

Thay thế công tơ điện tử để nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm nhân lực trong công tác ghi chỉ số công tơ.

Đến cuối năm 2022, PC Hà Giang đã thay thế 163.212/186.664 công tơ cơ khí sang công tơ điện tử, đạt tỷ lệ 87,44% công tơ điện tử có đo xa, giúp khách hàng chủ động minh bạch trong công tác theo dõi mức tiêu thụ điện hằng ngày.

Các đơn vị nâng cao tỷ lệ tiếp nhận thông tin, đăng ký sử dụng dịch điện của khách hàng từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia thông qua nhiều giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ thống nhất cung cấp dịch vụ điện trực tuyến, triển khai cơ chế "một cửa liên thông" giữa ngành điện và cơ quan quản lý nhà nước.

Tính tháng 10-2023, PC Hà Giang đã tiếp nhận và xử lý yêu cầu dịch vụ điện của hơn 6.300 khách hàng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhân viên thực hiện tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại các hộ gia đình vùng cao.

PC Hà Giang quyết tâm cân đối tài chính, làm tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng đủ điện, tiếp tục đẩy mạnh quản lý định mức chi phí nội bộ đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế sau đại dịch.

Các hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới áp dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp, tăng năng suất lao động và tiết giảm chi phí đã phát huy hiệu quả nhất định.

Nhân viên hướng dẫn bà con vùng nông thôn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

PC Hà Giang tăng cường vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Xác định mỗi người dân là một tuyên truyền viên hiệu quả, tại các phòng giao dịch, các Điện lực tăng cường công tác tuyên truyền tiết kiệm điện và an toàn điện trong nhân dân, phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn cho các em học sin, lan tỏa ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Link gốc

 

Theo: Tuổi trẻ