PC Hà Nam đạt 3.815,65 tr.kWh điện thương phẩm năm 2022

Thứ sáu, 3/3/2023 | 09:00 GMT+7
Năm 2022, Công ty Điện lực (PC) Hà Nam đã vượt qua các khó khăn, vướng mắc để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao.


Tăng cường kiểm tra an toàn đường dây bằng thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số.

Năm 2022, toàn Công ty tiết kiệm được 53,6 triệu kWh. Điện thương phẩm đạt 3.815,65 tr.kWh tăng trưởng 4,48% so với năm 2021 và đạt 96,26% so với kế hoạch Tổng công ty giao (3.964 tr.kWh); giá bán điện bình quân đạt 1738,35 đ/kWh tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 4,83 đ/kWh, tỷ lệ tổn thất ở mức 3,16%, thấp hơn so với kế hoạch Tổng công ty giao giao là 0,32%.

Kết thúc năm 2022, sau nhiều nỗ lực nghiên cứu mở rộng hợp tác với các ngân hàng và tổ chức thu hộ và cùng phối hợp truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng triển khai các giải pháp thanh toán điện tử, toàn Công ty đạt tỷ lệ 91,41% số khách hàng vượt 19,16% so với chỉ tiêu Tổng công ty giao, trong đó: Qua Ngân hàng: tỷ lệ khách hàng chiếm 27,25%; Qua Ví điện tử của tổ chức Tiền gửi thanh toán: tỷ lệ KH chiếm 64,15%. 

Năm 2022, Công ty thực hiện được 489 phiên sửa chữa điện nóng Hotline vượt 69 phiên so với kế hoạch Tổng công ty giao. Ngoài ra, PC Hà Nam còn thực hiện vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao 956 phiên hoàn thành vượt 596 phiên so với kế hoạch được giao. Thời gian trung bình phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố là 1 giờ 54 phút, trong đó có 255 lần thời gian xử lý sự cố có thời gián dưới 2 giờ và có 65 lần xử lý sự cố có thời gian trên 2 giờ.

Về thực hiện các chỉ tiêu tin cậy cấp điện: Chỉ số SAIDI (chỉ số thời gian mất điện trung bình của hệ thống) tổng hợp thực hiện 1.172,19 phút, giảm 668,08 phút so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn theo với kế hoạch giao cả năm 168,42 phút; Chỉ số SAIFI ( chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối) tổng hợp thực hiện 8,66 phút, giảm 10,98 lần so với cùng kỳ năm 2021, thấp hơn so với kế hoạch cả năm là 2,43 lần. Đặc biệt riêng lưới điện 110 kV, PC Hà Nam không để xảy ra sự cố mất điện. 

Tổng hợp