Năm 2022, PC Nam Định đạt gần 3,1 tỷ kWh sản lượng điện thương phẩm

Thứ sáu, 24/2/2023 | 09:58 GMT+7
Trong năm 2022, sản lượng điện thương phẩm cung ứng trên địa bàn tỉnh của Công ty Điện lực (PC) Nam Định đạt gần 3,1 tỷ kWh, tăng trưởng gần 7,5% so với năm 2021.


Năm 2022, PC Nam Định đạt gần 3,1 tỷ kWh sản lượng điện thương phẩm.

Trong khi tỷ lệ tổn thất điện năng là 5,44%, giảm 1,43% so với năm 2021; doanh thu tiền điện đạt 5.703,32 tỷ đồng. 

Trong 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện thương phẩm cung ứng đạt hơn 436 triệu kWh; các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều bảo đảm thực hiện tốt theo quy định; Gần 55% tổng số khách hàng được thông báo tin nhắn qua mạng Zalo; Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt hơn 93%. 

Từ đầu năm 2022 đến nay, các dự án đầu tư xây dựng đã triển khai là 33 dự án với tổng nguồn vốn giải ngân hơn 226 tỷ đồng. Công ty đã tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả các dự án đầu tư tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp (hoàn thành 44 mạch vòng); đầu tư xây dựng xuất tuyến trung áp sau các Trạm 110kV Nam Điền (Nam Trực), Hiển Khánh (Vụ Bản), Giao Thanh (Giao Thủy), Thịnh Long (Hải Hậu), Đông Bình (Nghĩa Hưng); xây dựng và cải tạo nâng cấp nhiều đường dây trung, hạ áp; xây dựng mới các trạm biến áp phân phối. 

Tổng hợp