Năm 2023, PC Yên Bái phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt trên 1.228 triệu kWh

Thứ sáu, 24/2/2023 | 10:32 GMT+7
Năm 2023, PC Yên Bái phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt trên 1.228 triệu kWh, tăng gần 7% so với năm 2022, giá bán điện bình quân tăng trên 4 đồng/kWh, tỷ lệ công tơ bán điện có thu nhập dữ liệu từ xa đạt trên 77%, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 75%, tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 100%, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điện đạt 98%.... 


Nhân viên Công ty Điện lực Yên Bái tư vấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ chăm sóc trực tuyến, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

PC Yên Bái đang quản lý kinh doanh bán điện cho 245.343 khách hàng, tăng 5.199 khách hàng so với năm 2021. 

Năm 2022, PC Yên Bái thực hiện đạt 1.149,47 triệu kWh điện thương phẩm, tăng 3,12 % so với năm 2021; doanh thu trên 2.085 tỷ đồng; tổn thất điện năng (TTĐN) thực hiện 4,21%, thấp hơn 1,08% so với năm 2021. 

Tỷ lệ tiếp nhận yêu cầu trên môi trường mạng và tỷ lệ các yêu cầu được tiếp nhận xử lý tự động đều vượt kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 67,4%, tăng 16,2% so với năm 2021, vượt 4,88% so với kế hoạch EVNNPC giao; thực hiện số hóa và lưu trữ 100% hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử. 

Công ty đã tuyên truyền, vận động được 23.230 khách hàng chuyển đổi hình thức nhận tin nhắn thông báo các dịch vụ điện từ SMS sang Zalo thay cho việc nhắn tin SMS. Tính đến hết ngày 31/12/2022 đã có 111.901 khách hàng nhận tin nhắn các dịch vụ điện qua Zalo, đạt 45,61% tổng số khách hàng sử dụng điện.

 

Tổng hợp