EVNGENCO1: Thực hiện đúng lộ trình cổ phần hóa

Thứ hai, 14/1/2019 | 09:05 GMT+7
Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 của Tổng công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo lành mạnh tài chính. 

evngenco1 thuc hien dung lo trinh co phan hoa
Một nhà máy của EVNGENCO1
 
Cơ bản hoàn thành nhiệm vụ
 
Báo cáo của GENCO1 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019 cho thấy, năm 2018, trong bối cảnh khó khăn nhưng toàn đơn vị đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Công tác cung cấp than được đảm bảo, phục vụ kịp thời cho các nhà máy điện vận hành; hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận; công tác cổ phần hóa thực hiện theo đúng lộ trình.
 
Theo đó, toàn Tổng công ty đã sản xuất được 32.421 triệu kWh, đạt 94,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và tăng 16% so với năm 2017. Trong đó, thủy điện sản xuất đạt 8.038 triệu kWh, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
 
Năm 2018, dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời và chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty đã thực hiện một số giải pháp tài chính và tái cấu trúc để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về lợi nhuận.
 
Trong công tác đầu tư xây dựng, đối với các dự án Tổng công ty làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 18.213 tỷ đồng và giá trị giải ngân đạt 18.334,8 tỷ đồng. Đối với dự án Tổng công ty làm tư vấn quản lý (dự án NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng), giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.549 tỷ đồng (tương đương 41,7% kế hoạch). Các dự án thuộc khối các công ty cổ phần, liên kết cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Đơn cử như dự án thủy điện Hạ Sê San 2 hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại sớm 02 tháng so với kế hoạch. Dự án Thủy điện Đa Nhim mở rộng đã phát điện giai đoạn 1 trong năm 2018; Dự án nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đa Mi đang triển khai và dự kiến tháng 6.2019 sẽ hoàn thành; Các đơn vị sản xuất nhiệt điện cũng đã hoàn thành công tác lập đề án xử lý tro xỉ.
 
Thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, và chủ đề năm 2017 “Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ” của EVN, Tổng công ty đã thực hiện các giải pháp hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động.

Cụ thể: triển khai và tăng cường ứng dụng hệ thống ERP trong công tác thực hiện các nghiệp vụ tài chính kế toán; hoàn thành công tác đốt than trộn thử nghiệm giai đoạn 1 tại tổ máy S1 (Duyên Hải 1). Tổng công ty đã tổ chức xét duyệt 13 đề tài và trình EVN để đăng ký kế hoạch thực hiện 4 đề tài khoa học công nghệ; nhận được 55 đơn đề nghị công nhận sáng kiến, đã xét duyệt 25 đơn và công nhận 17 sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Về đào tạo, tổng số lượt người được đào tạo trong toàn Tổng công ty là 9.528 người.
 
Đối với công tác cổ phần hóa, thực hiện chỉ đạo của EVN về xác định giá trị doanh nghiệp (GTDN), ngày 01/01/2018 đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ và trình EVN vào tháng 3/2018 để xem xét thông qua và trình Ban chỉ đạo/ Bộ Công Thương vào tháng 4/2018. Tuy nhiên, để phù hợp với Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ liên quan đến các quy định về phê duyệt phương án sử dụng đất trước khi cổ phần hóa, Tổng công ty đã trình các cấp có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch Cổ phần hóa Tổng công ty. Thời điểm điều chỉnh xác định GTDN vào ngày 1/1/2020 đang được các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
 
Tổng công ty cũng đang triển khai thoái vốn tại các Công ty cổ phần, liên kết để lành mạnh hóa tài chính theo tinh thần chỉ đạo của EVN.
 
Thực hiện đúng lộ trình
 
Về kế hoạch năm 2019, EVNGENCO1 sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà EVN giao, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả với sản lượng điện sản xuất 36.801 triệu kWh; đảm bảo lành mạnh tài chính, thực hiện đúng lộ trình cổ phần hóa.
 
Để chuẩn bị nguồn than cho năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thành ký các hợp đồng mua bán than năm 2019 cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước với Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc. Công tác nhập khẩu than cho nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 đã và đang được thực hiện theo kế hoạch với việc thực hiện đấu thầu mua than bằng các gói mua than trung hạn (2 năm) và các gói ngắn hạn, đảm bảo đủ than vận hành trong năm 2019.
 
Trong năm, Tổng công ty cũng sẽ phấn đấu đưa nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, thủy điện Đa Nhim mở rộng và dự án điện mặt trời nổi trên hồ Đa Mi vào vận hành thương mại trong năm 2019; Hoàn thành quyết toán vốn đầu tư xây dựng cho các công trình đã hoàn thành.
 
Trong công tác cổ phần hóa, EVNGENCO 1 phấn đấu hoàn thành việc tái cơ cấu tài chính và thực hiện công tác cổ phần hóa Tổng công ty theo lộ trình được Chính phủ phê duyệt.
 
Ngoài ra, Tổng công ty cũng nỗ lực thực hiện các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu được giao năm 2019 về nâng cao hiệu quả vận hành, các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư xây dựng và năng suất lao động trong Tổng công ty để đảm bảo các tổ máy phát điện ở trạng thái sẵn sàng tham gia phát điện khi có yêu cầu, hoạt động sản xuất kinh doanh điện có lợi nhuận.
Theo: Báo Công Thương