PC Kon Tum: Sản lượng điện thương phẩm Quý I tăng 6,49% so với cùng kỳ

Thứ tư, 12/4/2023 | 10:28 GMT+7
Quý I năm 2023, Công ty Điện lực (PC) Kon Tum đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.


Công nhân Điện lực thành phố Kon Tum kiểm tra, đấu nối nguồn máy phát điện dự phòng 250kVA phục vụ Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh. Ảnh: ĐV

Trong đó, sản lượng điện thương phẩm thực hiện hơn 133 triệu kWh, tăng 6,49% so với cùng kỳ; Tổn thất điện năng thực hiện 2,01%, thấp hơn 0,2% so với cùng kỳ năm 2022. Thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối là 29,63 phút/khách hàng (KH), giảm 18,11 phút so với cùng kỳ; Giá bán điện bình quân thực hiện 1.882,34 đồng/kWh, tăng so với cùng kỳ và tăng so với kế hoạch.

Trong quý I, PC Kon Tum đã cấp điện mới trung áp cho 14 công trình (CT) do kế hoạch đầu tư; thời gian trung bình giải quyết các thủ tục do ngành điện thực hiện đạt 1,43 ngày/CT, sớm hơn 3,57 ngày so với kế hoạch EVNCPC giao; đã thực hiện cấp điện mới cho 897 khách hàng (KH) sử dụng điện sinh hoạt với thời gian cấp điện trung bình đạt 1,68 ngày/KH. Kể từ đầu năm, PC Kon Tum đã duy trì 100% tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện cung cấp trực tuyến đạt cấp độ 4 và tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện. 

Năm 2023, PC Kon Tum được EVNCPC giao 35,18 tỷ đồng vốn sửa chữa lớn (SCL). Đơn vị đã phê duyệt 36 công trình, trong đó có 01 công trình lưới điện 110kV, 30 công trình lưới điện trung hạ áp và 05 công trình phục vụ sản xuất. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành 02 công trình với tổng giá trị thực hiện và quyết toán đạt 1,33% kế hoạch vốn; Kế hoạch ĐTXD năm 2023 được EVNCPC giao hơn 103 tỷ đồng cho 35 dự án (16 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và 19 dự án năm 2023). Công ty đã hoàn thành 02 công trình, giá trị giải ngân đạt 14,5% kế hoạch.

Tổng hợp