Tiến độ công trình

PC Vĩnh Phúc đóng điện thành công MBA T2 Trạm 110kV Bá Thiện và các xuất tuyến trung áp

Thứ tư, 27/9/2023 | 16:22 GMT+7
Mới đây, Công ty Điện lực (PC) Vĩnh Phúc cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công máy biến áp T2 trạm 110kV Bá Thiện và các xuất tuyến trung áp thuộc dự án “Lắp đặt MBA T2 TBA 110kV Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc”.


Máy biến áp T2-63MVA Trạm110kV Bá Thiện sẵn sàng đóng điện.

Dự án được khởi công xây dựng từ ngày 05/01/2023 với quy mô đầu tư chính gồm có: Lắp đặt MBA T2 công suất 63MVA -110/22kV đồng bộ phía 110kV, trung thế. Hoàn thiện hệ thống thu thập, đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa...cho phép kết nối, trao đổi với TTĐKX Vĩnh Phúc đảm bảo trạm biến áp đưa vào vận hành theo chế độ TBA 110kV không người trực.

Trạm 110kV Bá Thiện đã được đóng điện và đưa vào vận hành với 04 xuất tuyến trung áp, mang tải trên 80%. Dự án lắp đặt MBA T2 trạm 110kV Bá Thiện lắp đặt bổ sung 07 xuất tuyến trung áp 22kV đồng bộ với các dự án xây dựng đường dây trung áp của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. 

Toàn bộ các thiết bị thuộc phạm vi dự án lắp đặt MBA T2 Bá Thiện được thiết kế theo tiêu chuẩn trạm điều khiển máy tính kết nối toàn bộ các tín hiệu SCADA và Camera giám sát an ninh tại trạm về Trung tâm điều khiển xa Vĩnh Phúc, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc và trung tâm giám sát dữ liệu Tổng công ty Điện lực miền Bắc đáp ứng đầy đủ tiêu chí trạm 110kV không người trực sau khi đóng điện.

Việc hoàn thành đóng điện MBA T2 và các xuất truyến trung áp trạm 110kV Bá Thiện đúng tiến độ có ý nghĩa hết sức quan trọng và đã giải quyết được vấn đề san tải E25.4 Thiện Kế, Trạm 110kV Tam Đảo, góp phần đáng kể trong việc giảm tổn thất điện năng của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Đặc biệt nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng sản xuất tại các khu Công nghiệp Bá Thiện I, KCN Bá Thiện II và khách hàng tiêu dùng khu vực huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.   

Theo: NPC