Phóng sự ảnh

PS ảnh: Giữ vững tiến độ hoàn thành Dự án lưới điện đồng bộ giải toả công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1

Thứ ba, 22/3/2022 | 14:59 GMT+7
Để đảm bảo hoàn thành, đóng điện Dự án lưới điện đồng bộ giải toả công suất nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 trước ngày 26/12/2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động thi đua liên kết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. 
 
Đó là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), các nhà thầu, các đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan tập trung tổ chức, điều hành thi công, huy động các nguồn lực, tranh thủ thời gian, thời tiết và phối hợp tốt hơn nữa với các địa phương trong việc đẩy nhanh, đẩy mạnh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thi công dự án. 
 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã chỉ đạo các Ban chuyên môn của Tổng công ty và CPMB tập trung nhân lực, thường xuyên làm việc với các địa phương, nhà thầu và các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng hành lang tuyến theo kế hoạch cho các nhà thầu xây lắp, khẩn trương triển khai các giải pháp để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án. 
 
Đối với Dự án đường dây 500 kV Nhiệt điện Vân Phong - Nhiệt điện Vĩnh Tân, EVNNPT phấn đấu đến ngày 30/06/2022 hoàn thành đúc móng toàn tuyến, hoàn thành lắp dựng cột ngày 31/08/2022, hoàn thành kéo dây ngày 30/11/2022 để nghiệm thu và đóng điện vào ngày 25/12/2022. 
 
Đây là những dự án trọng điểm để đảm bảo cung cấp điện cho khu vực Nam Trung Bộ và miền Nam giai đoạn từ năm 2023 trở đi bao gồm: Trạm biến áp 500kV Vân Phong và đấu nối; đường dây 500kV đấu nối TBA 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong -  Vĩnh Tân. 
 


Thi công lắp đặt thiết bị Trạm biến áp 500kV Vân Phong.


Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng kiểm tra tiến độ thi công trạm biến áp 500kV Vân Phong.


Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng kiểm tra và tặng quà động viên các ban tiền phương trục thuộc Ban điều hành dự án.

Thi công lắp dựng cột đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.

 
Thi công lắp dựng cột đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân trên địa bàn huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
 
Ngọc Hà