Phóng sự ảnh

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong chuyển đổi số ở Truyền tải Bình Định

Thứ tư, 22/12/2021 | 17:22 GMT+7
Trong hai năm 2020 và 2021, Truyền tải Bình Định thuộc Công ty Truyền tải Điện 3 (Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia) đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai, ứng dụng thành công, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý vận hành lưới truy tải điện trên địa bàn tỉnh Bình Định. 
 
 
4/6 sáng kiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyển đổi số, trong đó có 3 sáng kiến được áp dụng thực hiện tại trạm biến áp 220kV Quy Nhơn như: giám sát, đo xa dòng rò chống sét van đặt ngoài trời;  kết nối, cấu hình rơle bảo vệ, lấy tín hiệu bảo vệ lên hệ thống máy tính HMI và giải pháp chuyển đổi hình thức truy cập nhiều loại Rơ le bảo vệ khác nhau bằng cáp RS232 truyền thống sang mạng Ethernet. Sáng kiến kỹ thuật cô lập chức năng bảo vệ xa F85 bằng khóa ON-OFF tại MIMIC và ON-OFF tại máy tính HMI thay cho việc cô lập thủ công, được áp dụng với trạm biến áp 220kV không người trực…
 
Đáng chú ý, sáng kiến “Xây dựng chương trình giao diện HMI thu thập dữ liệu đo lường và trạng thái thiết bị nhất thứ từ RTU SCADA theo giao thức IEC60870-5-101 Master và đồng hồ đo lường số theo giao thức Modbus tại Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn” của Tổ trưởng Tổ Thao tác lưu động Quy Nhơn Nguyễn Duy Cường giúp người vận hành theo dõi tình hình vận hành thiết bị toàn trạm trên máy vi tính dễ dàng, linh hoạt, chính xác, chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian cho việc ghi thông số, báo cáo và là tiền đề để xây dựng các ứng dụng khác phục vụ cho vận hành kiểu tập trung trên máy tính như: xây dựng giao diện HMI điều khiển, cảnh báo (nhiệt độ, độ ẩm) cho hệ thống quạt mát phòng acquy, phòng thông tin; Quản lý hệ thống chiếu sáng ở trạm không người trực. 
 
 


Thiết bị giám sát, đo xa dòng rò chống sét van đặt ngoài trời tại trạm biến áp 220kV Quy Nhơn.
 


Trạm biến áp 220kV Quy Nhơn.
 
Ngọc Hà