Phần mềm EVNPortal - Bài 1: Hỗ trợ Chương trình cải cách hành chính của EVN

Thứ hai, 11/5/2020 | 10:54 GMT+7
Hệ thống Cổng thông tin điện tử EVNPortal được triển khai áp dụng tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã tạo ra một kênh thông tin toàn diện cung cấp các thông tin của Tập đoàn tới toàn thể các cán bộ công nhân viên.
 

Mô hình hạ tầng máy chủ EVNPortal. Nguồn: Mai Phương/BNEWS/TTXVN.
 
Hệ thống cung cấp các công cụ gửi nhận báo cáo trực tuyến cho Tập đoàn và các đơn vị, cung cấp các chức năng (các cổng thông tin con) để giúp các Ban chuyên môn của EVN quản lý các báo cáo số liệu, trao đổi thông tin theo lĩnh vực chuyên môn quản lý như: tình hình sản xuất và cung ứng điện, tình hình kinh doanh điện năng, tình hình tài chính, vận hành hệ thống điện, quản lý kỹ thuật, hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin (CNTT), tình hình đầu tư xây dựng, nguồn nhân sự trong Tập đoàn…. Hệ thống còn đẩy mạnh hình thức sử dụng báo cáo điện tử để thay thế như báo cáo giấy hiện nay, nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình Cải cách hành chính (CCHC) của Tập đoàn.
 
Cùng với việc khai thác tối đa các dữ liệu sẵn có từ cơ sở dữ liệu tập trung của các phần mềm dùng chung trong EVN để đưa vào các báo cáo tổng hợp dữ liệu, hệ thống còn cung cấp các module tiện ích phục vụ triển khai các quy trình hành chính văn phòng trong cơ quan EVN, cung cấp các dịch vụ hành chính văn phòng có ký số điện tử…
 
Hệ thống được thiết kế theo mô hình triển khai tập trung, đăng nhập tập trung và xác thực một lần, dễ dàng mở rộng về mặt hạ tầng vật lý. Đây là hệ thống nền tảng cho phép dễ dàng tiếp tục phát triển, bổ sung các công cụ, tiện ích hỗ trợ công tác quản lý, điều hành của cơ quan EVN trong tương lai.
 
Cổng thông tin nội bộ EVNPortal bao gồm các module chính:Trang chủ cổng thông tin (EVNPortal); Các chuyên trang của các Ban/VP; Trang gửi/nhận báo cáo trực tuyến cho Tập đoàn và các đơn vị phục vụ CCHC trong EVN; Khai thác báo cáo từ các cơ sở dữ liệu (CSDL) phần mềm dùng chung; Các trang phục vụ công tác tác nghiệp và truyền thông nội bộ và Module tiện ích phục vụ công tác văn phòng
 
Ngoài ra EVNPortal cũng cung cấp các công cụ hỗ trợ tích hợp các báo cáo tổng hợp, phân tích số liệu  từ các kho CSDL phần mềm theo lĩnh từng lĩnh vực.
 

Các module tiện ích.
 
Hệ thống EVNPortal sử dụng công nghệ Microsoft SharePoint cùng với các công nghệ như: Hệ điều hành Windows Server 2016 hoặc Windows Server 2012 R2; Application Framework: Microsoft SharePoint Enterprise 2016; Phần mềm cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server Enterprise 2016; Microsoft Office Online Server.
 
Toàn bộ dữ liệu của phần mềm đều được lưu tập trung tại cơ sở dữ liệu của Tập đoàn trên hệ quản trị SQL Server Enterprise 2016. Cùng với thiết kế cơ sở dữ liệu và công cụ quản trị mạnh, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ một cách nhất quán, an toàn, dễ dàng mở rộng khi cần.
 
Máy chủ Web được đặt trong vùng an toàn DMZ đảm bảo ngăn chặn tấn công từ mạng Internet và từ mạng nội bộ Intranet; giữa máy chủ CSDL và máy chủ Web sẽ có các thiết bị tường lửa (firewall) để kiểm soát truy cập, tăng cường bảo mật cho CSDL hệ thống. Với bố trí này, dù máy chủ Web bị tấn công, tin tặc cũng không thể tấn công được máy chủ CSDL và ngược lại.
 
Để đảm bảo an toàn bảo mật, hệ thống triển khai SSL để mã hóa các trao đổi giữa người dùng và hệ thống Portal và các hệ thống ứng dụng dạng web của bên mời thầu theo truy cập từ internet nhằm đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống, an toàn thông tin cho người sử dụng.
 
Triển khai xác thực, phân quyền truy cập vào tài nguyên hệ thống cho từng đối tượng người dùng khác nhau. Người sử dụng đăng nhập vào chương trình thông quan hệ thống tên truy nhập và mật khẩu, chương trình sử dụng cơ chế riêng để bảo mật tài khoản kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu. Trong phần mềm đều có các chức năng quản lý người dùng và phân quyền. Người sử dụng lại được cấp một số quyền nhất định.
 
Hệ thống thường xuyên sử dụng các ứng dụng sau để thực hiện quét và rà soát các lỗi bảo mật web: Acunetix Website Audit (check các lỗi bảo mật web); Whitebox (dò các lỗ hổng an ninh bảo mật phần mềm/web).
 
Theo Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT), sau khi lấy ý kiến của người sử dụng các Ban/VP EVN về EVNPortal vào tháng 02/2020, có tổng số 17/20 Ban có ý kiến về việc báo cáo trên EVNPortal là hiệu quả, cần thiết, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện. 
 
Về cụ thể quá trình xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống, Hệ thống Cổng thông tin điện tử EVNPortal được xây dựng theo quy trình phát triển phần mềm lặp và tăng dần, trên cơ sở bộ quy trình dự thảo theo Mô hình CMMI level 3 của EVNICT. Quá trình xây dựng chia thành nhiều giai đoạn (hay còn gọi là chu kỳ con), kết thúc mỗi giai đoạn sẽ phát hành phiên bản hoàn thiện hơn gồm các sửa đổi và nâng cấp các chức năng cũ, bổ sung thêm các chức năng mới. 
 
Qua quá trình xây dựng, triển khai và vận hành hệ thống, EVNICT cũng đánh giá quy trình xây dựng sản phẩm theo chuẩn tiên tiến, phù hợp với thực tiễn; Đáp ứng quy định, quy trình về công tác quản lý hành chính văn phòng trong EVN, quy chế báo cáo nội bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công tác truyền thông....; Khả năng đáp ứng với số lượng kết nối lớn và khả năng tăng hiệu năng bằng việc cấu hình và mô hình có thể mở rộng kết nối theo chiều ngang khi số lượng công tơ trên lưới lớn; Đáp ứng được yêu cầu khai thác vận hành của người sử dụng, cập nhật kịp thời các yêu cầu hiệu chỉnh, bổ sung trong quá trình phát triển; Đáp ứng tính hiệu quả cao trong việc hỗ trợ thực hiện chương trình Cải cách hành chính của Tập đoàn Điện lực Việt nam, và được Tập đoàn cùng các đơn vị đánh giá cao tính cần thiết, đề nghị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng; Quản lý dữ liệu tập trung tại EVN. Đảm bảo dữ liệu luôn luôn đầy đủ, an toàn, bảo mật, thuận lợi khi khai thác đáp ứng được yêu cầu quản lý trong công tác tác chiến lược Văn phòng điện tử và Cải cách hành chính tại cơ quan EVN.
 
EVNICT cho biết, xuất phát từ các yêu cầu chung về mục tiêu, phạm vi triển khai, thời gian phát triển xây dựng và đội ngũ làm công nghệ thông tin chưa đồng đều về chất lượng nên việc áp dụng các quy trình chuẩn trong công tác quản lý đóng vai trò rất quan trọng trong sự thành công của dự án. Việc sử dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn của Công ty và các quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp hiện có đồng thời với sự cam kết thực hiện hệ thống quản lý chất lượng của từng cá nhân trong đội dự án đã dẫn đến việc hoàn thành dự án đúng thời gian, tiến độ và chất lượng cao.
 
Bài 2: Tính năng vượt trội
 
Mai Phương