Phần mềm EVNPortal - Bài 2: Tính năng vượt trội

Thứ hai, 11/5/2020 | 16:03 GMT+7
Đánh giá về những đột phá và sáng tạo về công năng của sản phẩm, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) cho biết, EVNPortal đã cung cấp môi trường đăng/tải Tin tức truyền thông, các công cụ gửi nhận báo cáo/số liệu giữa các Đơn vị/Ban theo quy trình phê duyệt, cung cấp kho lưu trữ/chia sẻ tài nguyên tài liệu, cổng cung cấp các dữ liệu tổng hợp được tích hợp từ các ứng dụng nghiệp vụ khác, cung cấp khả năng tìm kiếm nội dung….

Quy trình phát triển phần mềm áp dụng quản lý phát triển EVNPortal. Nguồn: Mai Phương/BNEWS/TTXVN
 
Ngoài ra EVNPortal cung cấp các tính năng tra cứu văn bản pháp luật, hệ thống các Quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn ban hành, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, Quy chế quản lý nội bộ trong Tập đoàn, danh bạ toàn ngành, Diễn đàn doanh nghiệp, khảo sát trực tuyến… Đồng thời, tiến đến thay thế cho các dạng báo cáo truyền thống, báo cáo phân tán thiếu dữ liệu tổng hợp, báo cáo giấy, tăng cường các dạng báo cáo tổng hợp dữ liệu, báo cáo nhanh.
 
EVNPorrtal là hệ thống được thiết kế và phát triển có tính mở cao, cho phép dễ dàng bổ sung các module quản lý theo quy trình (workflow), tích hợp dữ liệu với các ứng dụng khác; các chương trình ứng dụng trên EVNPortal được tích hợp hệ thống Single Sign On (đăng nhập một lần) tạo thuận tiện và bảo mật cho mọi người dùng.
 
Hệ thống chương trình Lịch họp/Lịch tuần trên EVNPortal: phần mềm được xây dựng chung nền tảng với EVNPortal, thuận tiện cho các Ban/cá nhân đăng ký, theo dõi lịch họp và các cảnh báo lịch mới/thay đổi, khả năng đồng bộ lịch canlenda trên thiết bị của cá nhân, chia sẻ lịch tới E-Office.
 
Về công nghệ của sản phẩm, theo EVNICT, nền tảng công nghệ cổng thông tin Microsoft Sharepoint 2016 là tổ chức kiến trúc Hệ thống đảm bảo khả năng dễ dàng mở rộng hạ tầng và ứng dụng khi có nhu cầu bổ sung các chức năng và tính năng mới và tích hợp các cơ sở dữ liệu (CSDL) khác.
 
Hệ thống hỗ trợ tiện ích soạn thảo, sửa, quản lý file văn bản MS office trực tuyến trên chính portal; sử dụng Office Online Server để có thể xem và chỉnh sửa file Office và xem Pdf trên web mà không cần phải cài Office tại máy trạm. 
 
Về mặt chiến lược dài hạn, EVNPortal được phát triển trên công nghệ MS Sharepoint Portal, kết hợp được thiết kế theo mô hình triển khai tập trung, đăng nhập tập trung và xác thực một lần, dễ dàng mở rộng về mặt hạ tầng vật lý và chức năng phần mềm trong tương lai cần tăng hiệu năng xử lý và nhu cầu bổ sung tính năng mới. Hệ thống tạo nên nền tảng cơ sở cho phép phát triển bổ sung các tiện ích, ứng dụng phục vụ chiến lược Văn phòng điện tử và cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), do đó giảm được nhiều chi phí đầu tư, mua sắm mới.
 
EVNPortal được phát triển trên công nghệ MS Sharepoint Portal, kết hợp được thiết kế theo mô hình triển khai tập trung, đăng nhập tập trung và xác thực một lần, dễ dàng mở rộng về mặt hạ tầng vật lý và chức năng phần mềm trong tương lai cần tăng hiệu năng xử lý và nhu cầu bổ sung tính năng mới. Hệ thống tạo nên nền tảng cơ sở, cho phép phát triển bổ sung các tiện ích, ứng dụng phục vụ chiến lược văn phòng điện tử và CCHC. 
 
Tiềm năng của ứng dụng được đề xuất trở thành một thành phần chính với một nền tảng mạnh để phát triển, từ đó tích hợp với các ứng dụng khác để trở thành giải pháp Văn phòng điện tử tổng thể, đáp ứng yêu cầu tương tác, quản lý công việc hàng ngày cho cán bộ công nhân viên của cơ quan Tập đoàn và là kênh trao đổi thông tin giữa Tập đoàn với các Đơn vị thành viên. Đồng thời trở nên giải pháp Cổng thông tin điện tử ngành điện có thể triển khai tại các Tổng công ty.
 
Cơ chế cài đặt, cập nhật tập trung tại hạ tầng máy chủ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho phép giảm thiểu tối đa thời gian cập nhật phiên bản và triển khai xuống các đơn vị cấp dưới.
 
Trong tương lai có thể sễ dàng bổ sung các dịch vụ hành chính khác theo nhu cầu thực tế, hỗ trợ đáp ứng hồ sơ thanh toán điện tử, là công cụ đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan EVN.
 

Tổng quan các chức năng phần mềm Cổng thông tin điện tử (EVNPortal). Nguồn: Mai Phương/BNEWS/TTXVN
 
Do các sản phẩm của EVNICT là sản phẩm được phát triển dành riêng cho ngành điện, vì vậy khách hàng của EVNICT là Công ty mẹ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị ngành Điện. 
 
Tính đến thời điểm hiện tại, sản phẩm đang áp dụng tại tất cả các Ban/Văn phòng chức năng và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Quốc gia Điện lực Việt Nam. 
 
EVNPortal được ứng dụng trên cơ sở các chỉ đạo quyết liệt của EVN trong công tác cải cách hành chính. Từ ngày 01/01/2019, EVN đưa vào vận hành EVNPortal để gửi nhận báo cáo từ các đơn vị. Đến nay, tổng số các báo cáo phục vụ cho hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, có 95 biểu mẫu báo cáo bằng bảng biểu, 31 báo cáo đính kèm file theo quy định được thực hiện qua EVNPortal. Tính đến ngày 20/02/2020, số lượng tài khoản đã cấp cho các đơn vị là 2.449 tài khoản; 136 loại báo cáo điện tử cập nhật trên EVNPortal; 32 báo cáo file đính kèm; 104 báo cáo dạng form biểu mẫu (bảng biểu); 117 loại báo cáo tổng hợp, phân tích tự động từ các CSDL phần mềm dùng chung/14 phần mềm dùng chung…
 
Đối với báo cáo được tích hợp từ các phần mềm dùng chung, hiện nay, EVN tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống báo cáo này để giúp cho việc quản lý chung của Tập đoàn ngày càng hiệu quả hơn.
 
Bên cạnh đó, EVNPortal đem lại hiệu quả cao trong triển khai thực hiện các cuộc họp không giấy tại cơ quan EVN và đơn vị nhờ chương trình lịch họp (Lịch công tác) và thiết lập các kho tài nguyên chia sẻ.
 
Việc đưa vào triển khai các module tiện ích phục vụ quy trình hành chính văn phòng trong cơ quan EVN có ký số điện tử, đã giúp các Ban/Văn phòng và lãnh đạo EVN trình duyệt nhanh chóng các thủ tục, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tiết kiệm chi phí in ấn.
 
EVNICT cho biết, hiện nay, sản phẩm đã được nghiệm thu và quy định áp dụng trong tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam. Trong thời gian tới sản phẩm sẽ tiếp tục được nâng cấp về công nghệ, cải tiến về tiện ích và hoàn thiện, bổ sung các chức năng phân tích dữ liệu mới và các chủng loại công tơ mới phát sinh tại Tổng công ty.
Mai Phương