Đổi mới doanh nghiệp

Thủy điện An Khê – Ka Nak: Văn hóa doanh nghiệp là nguồn sức mạnh nội sinh vươn tầm cao mới

Thứ hai, 15/5/2023 | 10:08 GMT+7
Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (AKKN) chính thức được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập vào ngày 22/4/2011 với nhiệm vụ tổ chức quản lý vận hành 2 nhà máy thủy điện với tổng công suất lắp máy 173MW gồm Nhà máy Thủy điện Ka Nak thuộc huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và Nhà máy Thủy điện An Khê thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.   

Văn hóa doanh nghiệp là nền tảng cho sự phát triển với 3 trụ cột đổi mới tổng thể gồm “Con người - Quy trình - Công nghệ”.

Sau hơn một thập kỷ xây dựng, trưởng thành và phát triển, AKKN đã dày công vun đắp, xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp (VHDN) với bản sắc mang tính hiện đại và nhân văn, mọi hoạt động đều vì con người và vì lợi ích của cộng đồng. Bản sắc văn hóa ấy thể hiện ở việc CBCNV tự giác tuân thủ các giá trị, chuẩn mực văn hóa của Công ty và tất cả các thành viên luôn đồng thuận, đầy cảm hứng sáng tạo, biết thể hiện bản lĩnh trước cơ hội phát triển và cống hiến hết mình để xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Những năm gần đây đã đánh dấu sự trưởng thành về công tác VHDN của AKKN với mô hình quản trị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại. VHDN được xác định là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty, trong đó có 3 trụ cột đổi mới tổng thể gồm “Con người - Quy trình - Công nghệ”. Văn hóa AKKN mang đậm tính truyền thống và thời đại, có tính nhân văn sâu sắc, đoàn kết, tinh thần kỷ luật cao, được xây dựng, vun đắp bằng trí tuệ và sức sáng tạo không ngừng của tập thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động qua nhiều thế hệ. Do đó các giá trị văn hóa đã thực sự góp phần thúc đẩy quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi số và đổi mới hệ thống quản trị, nâng cao hình ảnh thương hiệu trong mắt đối tác, khách hàng, công chúng, góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa EVN, EVNGENCO2 tin cậy, trách nhiệm, tiên phong và sáng tạo. 
 
Những kết quả đáng tự hào trên chính là nhờ sự kết tinh của sức mạnh nội sinh, là cả một hành trình nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới không ngừng của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV, người lao động các thế hệ dưới mái nhà chung AKKN. Ở đó, mỗi cá nhân đều nhận thức sâu sắc hơn về các giá trị văn hóa của EVN, EVNGENCO2, AKKN, từ đó không ngừng nâng cao trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối, kế thừa, chăm lo, củng cố, xây dựng, phát triển, để nâng các giá trị đó lên một tầm cao mới phù hợp thời đại CMCN 4.0 như đổi mới sáng tạo, văn hóa số, văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập… 
 
Nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng và thực thi văn hoá Công ty giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 và xa hơn nữa là tầm nhìn 2045, ông Đặng Văn Tuần, Giám đốc, Trưởng ban chỉ đạo thực thi VHDN Công ty cho biết: Trân trọng, tiếp nối truyền thống văn hóa tốt đẹp của Công ty, AKKN sẽ tiên phong, sáng tạo, không ngừng đổi mới, nâng tầm văn hoá Công ty trong thời kỳ mới với sự phát triển mạnh mẽ của CMCN 4.0; Quyết tâm đưa văn hóa AKKN đi sâu vào các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty như: quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, quản trị doanh nghiệp… trong đó đưa các nội dung văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập và đổi mới sáng tạo, văn hóa số, văn hóa kinh doanh, văn hóa an toàn trở thành những bản sắc riêng, đặc trưng, tiêu biểu, nổi bật, làm động lực cho sự phát triển toàn diện và bền vững của AKKN; Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả thực thi VHDN, tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại, mỗi CBCNV là một đại sứ mang hình ảnh đẹp, lan tỏa mạnh mẽ văn hóa AKKN đến khách hàng và cộng đồng xã hội. 

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ VHDN trong thời kỳ mới, Công ty sẽ tích cực triển khai hoàn thành kế hoạch đào tạo, phổ biến các nội dung văn hóa EVN, EVNGENCO2, AKKN mới ban hành đến từng CBCNV, đưa nội dung văn hóa EVN, EVNGENCO2, AKKN đi vào mọi mặt hoạt động của SXKD của đơn vị; tập trung tuyên truyền về Tài liệu Văn hoá, Bộ Quy tắc ứng xử văn hoá EVN, EVNGENCO2 đến toàn thể CBCNV thông qua các kênh truyền thông; tiếp tục hoàn thiện văn hóa kinh doanh, coi trọng văn hóa ứng xử và giao tiếp văn minh-chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng; Phát triển văn hóa lãnh đạo, nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị trong công tác VHDN; tiếp tục tinh thần đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, coi trọng và đẩy mạnh triển khai văn hóa số, văn hoá đổi mới sáng tạo; tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng quản trị công tác VHDN ngày một chuyên nghiệp hơn, hướng mục tiêu quản trị doanh nghiệp bằng VHDN.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được trong giai đoạn vừa qua, với truyền thống đoàn kết cùng sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, người lao động trong Công ty, tin tưởng rằng việc triển khai hành trình Văn hoá EVN, EVNGENCO2, AKKN giai đoạn 2023-2025 nhất định sẽ thành công, tạo ra động lực cho CBCNV, người lao động, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh để phát triển Công ty bền vững và vươn tầm cao mới.
 

Thu Hoài