Đổi mới doanh nghiệp

PC Quảng Ninh tổ chức sát hạch bổ nhiệm lại một số chức danh 

Chủ nhật, 23/4/2023 | 12:13 GMT+7
Sáng ngày 22/4/2023, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã tổ chức thi sát hạch bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Điện lực, bổ nhiệm Đội trưởng Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế (QLVHLĐCT) Quảng Ninh. 

   

Ngày 22/4, PC Quảng Ninh tổ chức sát hạch bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Điện lực và bổ nhiệm mới chức danh Đội trưởng Đội QLVHLĐCT Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh  - Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch điều hành Hội đồng thi, cùng tham dự Hội đồng thi còn có các thành viên là Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn và Lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Công ty.

PC Quảng Ninh thực hiện sát hạch bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Điện lực và bổ nhiệm mới Đội trưởng Đội QLVHLĐCT Quảng Ninh theo quy định về công tác cán bộ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Theo đó, các Giám đốc Điện lực đến thời hạn xem xét bổ nhiệm lại gồm các ông: Phạm Xuân Huy - Giám đốc Điện lực Thị xã Đông Triều; Nguyễn Đại Cương - Giám đốc Điện lực Thành phố Hạ Long; Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Điện lực Thành phố Móng Cái. 

Cùng với đó, ứng viên tham dự thi tuyển sát hạch bổ nhiệm mới chức danh Đội trưởng Đội QLVHLĐCT Quảng Ninh là ông Vũ Quang Khải - Đội phó Đội QLVHLĐCT Quảng Ninh. 

Ông Nguyễn Thanh Tĩnh  - Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt đối với các chức danh bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại.

Tại buổi thi sát hạch, ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng đã đưa ra những yêu cầu đối với Giám đốc Điện lực bổ nhiệm lại và ứng viên tham gia bổ nhiệm mới. 

Cụ thể, Giám đốc các Điện lực tham gia dự thi sát hạch bổ nhiệm lại đã có thời gian đảm nhận nhiệm vụ và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành đơn vị cấp IV. Chính vì vậy, mỗi cán bộ cần tập trung phân tích, đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ giữ chức vụ; Phân tích những tồn tại trong tổ chức, hoạt động của đơn vị, đề xuất kế hoạch, giải pháp. Đồng thời, phải đưa ra được chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp và những điều cam kết nếu được bổ nhiệm lại. Đối với ứng viên bổ nhiệm Đội trưởng Đội QLVHLĐCT phải phân tích, đánh giá được thực trạng lưới điện 110 kV, phân tích những ưu, nhược điểm trong tổ chức, hoạt động của đơn vị; Đề xuất kế hoạch, giải pháp, chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp và cam kết nếu được bổ nhiệm; Kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý. Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng nhấn mạnh đến vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc nêu gương, giáo dục tuyên truyền thực thi văn hóa doanh nghiệp và đoàn kết nội bộ.

Ông Nguyễn Đại Cương -Giám đốc Điện lực Tp Hạ Long trình bày chương trình hành động trước Hội đồng sát hạch chức danh Giám đốc Điện lực trước khi bổ nhiệm lại.

Cũng tại buổi thi sát hạch, các thành viên trong Hội đồng sát hạch đã đưa ra những câu hỏi, tình huống trong từng lĩnh vực quản lý kỹ thuật vận hành, an toàn, kinh doanh, công nghệ thông tin, kế hoạch, đầu tư xây dựng,... đối với từng cán bộ bổ nhiệm lại và ứng viên bổ nhiệm mới. Nhiều câu hỏi tập trung xoay quanh vấn đề làm tốt chức năng nhiệm vụ của người quản lý, vận dụng giữa lý luận và thực tiễn. Sau khi nhận được các câu hỏi và tình huống đưa ra, các cán bộ chủ chốt đã trả lời tốt các câu hỏi chất vấn của Hội đồng.

Ngọc Lan