Tháng Tri ân khách hàng 2016

CPMB: Đồng loạt khởi công 05 Trạm biến áp 220kV

Thứ hai, 26/12/2016 | 08:52 GMT+7
Ngày 25/12/2016, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) cùng với các nhà thầu thi công, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tiến hành khởi công 05 dự án Trạm biến áp 220kV theo kế hoạch năm 2016, gồm: Lưu Xá (Thái Nguyên), Nông Cống (Thanh Hóa), Phong Điền (Thừa Thiên Huế), Phù Mỹ (Bình Định) và Đắk Nông (Đắk Nông). 


 
Các dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành, sử dụng vốn vay tín dụng thương mại và vốn tự có của EVNNPT.
 
* Công trình TBA 220kV Lưu Xá tại xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có tổng mức đầu tư 269,699 tỷ đồng với quy mô (i) Xây dựng mới trạm biến áp 220kV, giai đoạn này của dự án lắp đặt 01 máy 250MVA, qui mô hoàn chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt 02x125MVA; (ii) Xây dựng đoạn đường dây mạch kép 220kV 2xACSR 330/43 đấu nối từ trạm biến áp 220kV Lưu Xá đến đường dây 220kV Thái Nguyên-Phú Bình dài 0,94km; (iii) Xây dựng đường dây 01 mạch 22kV để cấp điện tự dùng cho trạm dài khoảng 727,8m.
 
Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu đảm bảo đáp ứng nhu cầu tăng cường phụ tải nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy- linh hoạt trong vận hành và cung cấp điện của lưới khu vực, giảm tổn thất trên lưới điện; đảm bảo an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 
* Công trình TBA 220kV Nông Cống tại thôn Hữu Cần, xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có tổng mức đầu tư 434,694 tỷ đồng với quy mô (i) Xây dựng mới trạm biến áp 220/110/22kV công suất đầy đủ 2x250MVA, giai đoạn 1 lắp đặt MBA 220kV/250MVA-AT2, giai đoạn 2 lắp đặt MBA 220kV/250MVA-AT1; (ii) Xây dựng 02 đường dây mạch kép để đấu nối từ đường dây 220kV Nghi Sơn-Thanh Hóa (mạch 2) vào trạm trong giai đoạn 1 dài1.353m và 1.398m.
 
Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu phụ tải khu vực tỉnh Thanh Hóa, hỗ trợ, giảm tải cho TBA 220kV Nghi Sơn và Thanh Hóa; Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định vận hành cho hệ thống điện khu vực và Quốc gia; Hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của EVNNPT.
 
* Công trình  TBA 220kV Phong Điền tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế có tổng mức đầu tư 205,140 tỷ đồng với quy mô đầu tư: (i) Xây dựng mới TBA 220/110/22kV, kiểu nửa ngoài trời, nửa trong nhà có qui mô công suất đầy đủ là 02 MBA-125 MVA, trong dự án này lắp 01 MBA 125 MVA (điều động); (ii) Xây dựng đoạn đường dây 220kV mạch kép đấu nối từ TBA 220kV Phong Điền đến Đường dây 220kV Đông Hà-Huế dài 1.346m; (iii) Xây dựng đường dây 1 mạch 22kV để cấp điện tự dùng cho trạm, dài khoảng 936m.
 
Dự án hoàn thành sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải nhanh chóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, khu vực phía Bắc tỉnh nói riêng với nhiều khu công nghiệp trọng điểm quy mô lớn. Đồng thời nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy-linh hoạt trong vận hành và cung cấp điện của lưới khu vực; giảm tổn thất trên lưới điện; đảm bảo được an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 
 
* Công trình TBA 220kV Phù Mỹ tại thôn Trung Hội, xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định có tổng mức đầu tư 241,311 tỷ đồng. Quy mô đầu tư gồm (i) Xây dựng mới trạm biến áp 220 theo quy hoạch được duyệt với quy mô 02 MBA 220/110/22kV-125/125/250MVA, giai đoạn đầu lắp 01 MBA 220/110/22kV-125MVA; (ii) Xây dựng hệ thống phân phối 220 gồm 8 ngăn và hệ thống phân phối 110kV gồm 15 ngăn; (iii) Xây dựng 01 đường dây  2 mạch 220kV, tổng chiều dài khoảng 1,712km đấu nối vào đường dây 220kV Quảng Ngãi-Qui Nhơn (Phước An) hiện đang xây dựng; (iv) Xây dựng đường dây 1 mạch 22kV để cấp điện tự dùng cho trạm, tổng chiều dài khoảng 668m.
 
Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện tin cậy, ổn định và lâu dài cho phụ tải tỉnh Bình Định trong trường hợp hệ thống vận hành bình thường cũng như sự cố; giảm tổn thất công suất hệ thống điện khu vực. Đồng thời đồng bộ với dự án ĐZ 220kV Quảng Ngãi- Qui Nhơn (Phước An) đang triển khai xây dựng.
 
* Công trình TBA 220kV Đắk Nông tại xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’lấp, tỉnh Đăk Nông có tổng mức đầu tư 364,085 tỷ đồng với quy mô đầu tư: (i) Xây dựng mới trạm biến áp 220kV theo quy hoạch được duyệt là 2x125MVA; (ii) Xây dựng đường dây mạch kép 220kV 3xACSR330/43 đấu tách 1 mạch từ đường dây 220kV mạch kép từ TBA 500kV Đăk Nông đi TBA 220kV Điện phân nhôm dài 1,19km; (iii) Xây dựng đường dây 1 mạch 22kV để cấp điện tự dùng cho trạm, dài khoảng 0,45km.
 
Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu tăng cường khả năng cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải khu vực tỉnh Đăk Nông tăng cao khi mở rộng khai thác Bô xít Nhân cơ và NMĐ phân nhôm; Nâng cao độ an toàn, tin cậy, ổn định trong vận hành, chất lượng điện năng cho hệ thống điện khu vực; Hạn chế tổn thất công suất trong lưới truyền, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho ngành điện. 
 
Theo kế hoạch, các dự án sẽ hoàn thành từ Quý IV/2017 đến Quý II/2018 nhằm góp phần tăng năng lực truyền tải của hệ thống điện giữa các vùng miền, giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải và đảm bảo an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.  
 
Như vậy tính đến nay, CPMB đã hoàn thành khởi công 10 dự án. Đây là nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV CPMB nói riêng và EVNNPT nói chung nhằm chào mừng Ngày truyền thống Ngành điện 21/12 và hưởng ứng tháng “Tri ân khách hàng” - 12/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
Lê Đức Quỳnh Nam/Icon.com.vn