Chuyển đổi số trong EVN

Chuyển đổi số tại Công ty Điện lực Hà Giang

Thứ sáu, 3/2/2023 | 10:22 GMT+7
Xuất phát từ thực tế, Công ty Điện lực (PC) Hà Giang đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường chuyển đổi số với bản sắc của riêng mình.


Một ca trực tại Trung tâm Điều khiển xa của PC Hà Giang.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện chuyển đổi số, PC Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả khá nổi bật, trên tất cả các lĩnh vực như: Quản lý, vận hành đường dây, trạm biến áp; đăng ký lắp đặt công tơ mới, ký kết hợp đồng mua bán điện; đo, đếm, đọc công tơ, thanh toán tiền điện... 

Thực hiện chuyển đổi số với phương châm đặt con người là trung tâm, chuyển đổi từ nhận thức, Công ty đã đẩy mạnh phổ biến nhận thức về chuyển đổi số, về cách mạng công nghiệp 4.0 và nhận thức về an toàn thông tin đến các lãnh đạo và CBCNV, thông qua đào tạo, huấn luyện về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có kiểm tra, sát hạch song song với kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ làm công tác về CNTT. 

Để đạt được điều này, Công ty đã hoàn thành xây dựng khung năng lực CNTT trong kỷ nguyên số và tiếp tục tiến hành đào tạo và đánh giá chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT cơ bản theo Quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông cho CBCNV; Đánh giá, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kỹ năng cho cán bộ trong vị trí chức danh về CNTT đáp ứng tiêu chuẩn kỹ năng CNTT và nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT; Hoàn thành đào tạo kỹ năng ứng cứu sự cố, tổ chức diễn tập rút kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục hoàn thành đào tạo kỹ năng đánh giá an toàn hệ thống thông tin.

Trong kế hoạch chuyển đổi số, nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa ngành điện giai đoạn 2021-2025, phát triển lưới điện thông minh trên địa bàn tỉnh, ngoài các giải pháp xây dựng Trung tâm điều khiển xa và chuyển đổi toàn bộ các trạm biến áp 110kV thành trạm không người trực (TBA thông minh) được giám sát và điều khiển từ xa, Công ty còn triển khai kết nối toàn bộ các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp và phát triển hệ thống SCADA/DMS giám sát, điều khiển lưới điện trung áp của Công ty, hiện tại đã có 148 Recloser được điều khiển đóng cắt từ xa tại Công ty.

Triển khai chương trình tự động hoá lưới điện trung áp DMS được giao danh mục 100%; chuẩn hóa nhóm thiết bị lưới điện 110kV trên hệ thống PMIS 100%; cập nhập thông tin thiết bị trung thế 100%; thông tin sự cố trung thế được nhập đầy đủ 100%; thực hiện chuẩn hóa dữ liệu PMIS và SCADA theo đơn vị 100%.

Đến nay, có 5/5 Trạm biến áp 110 kV đã thực hiện thao tác từ xa, không người trực; hệ thống điện thông minh, việc ứng dụng DMS đã được Công ty triển khai thử nghiệm thành công trên lưới điện trung áp với 4 mạch vòng tự động hóa…

Đối với việc chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị, PC Hà Giang đã tích hợp thành công các giá trị biểu hiện của chuyển đổi số và hệ thống quy trình, quy định nội bộ trên cơ sở các cặp giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp; xây dựng thành công việc đánh giá khung năng lực về chuyển đổi số cho đội ngũ CBCNV trong toàn Công ty...

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong thời kỳ mới. Hòa chung với khí thế cuộc cách mạng 4.0, Công ty đã tập trung các nguồn lực cho công cuộc “Chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành điện” của tỉnh.

“Để chuyển đổi số thành công cần có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp, đội ngũ cán bộ chuyên trách cũng như cán bộ quản lý, nhân viên hoạt động trong từng lĩnh vực CNTT có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ;... Chuyển đổi số cũng rất cần sự thay đổi từ nhận thức, bởi nó tác động lớn đến chiến lược kinh doanh, hình thức hoạt động của toàn Công ty, điều này phần nào gây áp lực cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động...” - Giám đốc PC Hà Giang, Hoàng Văn Thiện cho biết thêm.

Theo: NPC