Công ty Điện lực Thái Nguyên: Đẩy mạnh sửa chữa điện hotline

Thứ ba, 20/12/2022 | 15:42 GMT+7
Với mục tiêu nâng cao độ ổn định, tin cậy trong cung cấp điện cũng như chất lượng dịch vụ khách hàng, thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa điện hotline. 

Đội sửa chữa điện hotline trong một phiên làm việc.
 
Từ đó không gây gián đoạn cung cấp điện ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân khi thực hiện công tác bảo trì, sửa chữa, đấu nối các công trình điện mới.
 
Trong 11 tháng của năm nay, Đội sửa chữa điện hotline đã thực hiện được 400/420 phiên sửa chữa điện hotline, đạt 95,2% kế hoạch năm được Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc giao. Dự kiến hết tháng 12, Đội sẽ hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Bình quân mỗi tháng, Đội thực hiện 35 phiên sửa chữa điện hotline. Với việc đẩy mạnh áp dụng công nghệ sửa chữa điện hotline trong quá trình xử lý các khiếm khuyết trên lưới điện, đấu nối trạm biến áp mới đưa vào vận hành… đã giúp giảm sâu thời gian mất điện cho khách hàng.
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, thời gian tới, với việc áp dụng thêm công nghệ sửa chữa điện hotline bằng phương pháp bệ đỡ cách điện (Platform), Đội sửa chữa điện hotline sẽ thực hiện được nhiều công việc hotline tại các vị trí xe gàu không tiếp cận được.
 
Việc áp dụng cả 2 phương pháp này sẽ đáp ứng được yêu cầu sửa chữa trên đường dây đang mang điện 22kV ở hầu hết các vị trí trên lưới, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng.
 
Theo: Báo Thái Nguyên