Đào tạo nhận thức về sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành (CBM)

Thứ bảy, 22/7/2023 | 13:18 GMT+7
Sáng ngày 21/7, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) tổ chức đào tạo nhằm phổ biến, nâng cao hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác CBM cho 150 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

Chương trình đào tạo đào tạo nhận thức về sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành cho 150 học viên đến từ các đơn vị trực thuộc.

Phương pháp CBM (Condition Based Maintenance) là việc áp dụng các công nghệ chẩn đoán, thử nghiệm thiết bị tiên tiến để đưa ra giá trị chỉ số sức khỏe của thiết bị, từ đó đưa ra quyết định sửa chữa và thời điểm thực hiện một cách phù hợp. Việc ứng dụng phương pháp sửa chữa bảo dưỡng tiên tiến theo phương pháp CBM góp phần đem lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa sự cố, giảm tình trạng hư hỏng thiết bị, giảm chi phí sửa chữa và chi phí nhân công, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giúp phát hiện, tiên đoán trước tình trạng bất thường của thiết bị cũng như tối ưu hóa việc sử dụng vốn.
 
Chương trình đào tạo tập trung vào một số chuyên đề như: Đào tạo cơ bản về CBM theo Quy định sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo tình trạng vận hành được ban hành do giảng viên Ban kỹ thuật trình bày; Chia sẻ về cách thức thực hiện CBM tại Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội và Phân tích nguyên lý phóng điện cục bộ (PD) trong chuẩn đoán cảnh báo sớm sự cố do giảng viên Công ty Lưới điện cao thế trình bày.

CBM giúp giảm thiểu thời gian dừng máy, giảm các chi phí sửa chữa và tăng khoảng cách thời gian giữa những lần đại tu.

Tại buổi học, cùng với việc truyền đạt và hướng dẫn học viên đi sâu vào nội dung cốt lõi của các chuyên đề, các giảng viên còn trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng sửa chữa bảo dưỡng theo CBM trong công tác vận hành và thí nghiệm định kỳ, sửa chữa bảo dưỡng dựa trên tình trạng vận hành của thiết bị tại EVNHANOI. 

 Nhờ bảo dưỡng dựa vào tình trạng sẽ giúp nâng cao hiệu quả vận hành của máy móc.

Các lớp đào tạo CBM là một phần quan trọng giúp học viên có thể phân tích tình trạng thiết bị thông qua nhật ký, thông số vận hành trong lịch sử, dữ liệu được thu thập qua quá trình kiểm tra, thử nghiệm định kỳ. Từ đó góp phần đem lại hiệu quả cao trong việc phòng ngừa sự cố, giảm tình trạng hư hỏng thiết bị, giảm chi phí sửa chữa và chi phí nhân công, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Việt Anh