Điện lực Quan Hóa (Thanh Hóa) tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán điện

Thứ sáu, 17/11/2023 | 14:06 GMT+7
Thời gian qua, Điện lực Quan Hóa (đơn vị đang quản lý và bán điện đến 13.145 khách hàng) đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát mua, bán điện (KTGSMBĐ).

Công nhân Điện lực Quan Hóa kiểm tra, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn.

Qua đó, góp phần giảm tình trạng trộm cắp điện, tổn thất điện năng và đảm bảo an toàn điện, đồng thời kịp thời tư vấn, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đó, bám sát kế hoạch Công ty giao, Điện lực Quan Hóa đã xây dựng chương trình, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền địa phương, nắm bắt thông tin, kiểm tra kịp thời lập biên bản xử lý các hành vi trộm cắp điện. Đồng thời gia cố, kẹp chì hòm công tơ, thay hộp công tơ mục nát, chỉnh trang lại các vị trí có hộp công tơ bị nghiêng, lệch; Thực hiện chỉnh trang 5S lưới điện, thay hòm hộp công tơ. Nhờ vậy, lũy kế đến hết tháng 10/2023, Điện lực đã thực hiện được 28 tuyến đường dây 0,4 kV sau các trạm biến áp (TBA) với khối lượng 46,58 km/33 km, đạt 141,15% kế hoạch Công ty giao năm 2023, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, tin cậy và giảm tổn thất điện năng.

Tính đến ngày 15/11/2023, Điện lực Quan Hóa đã tiến hành kiểm tra được 1788 lượt, đạt 107 % kế hoạch được giao trong năm 2023. Trong đó, kiểm tra hệ thống đo đếm là 860 lượt và kiểm tra áp giá là 300 lượt; Số điện năng truy thu, bồi thường là 10.163 kWh với tổng số tiền truy thu sai giá đạt 28.934.145 triệu đồng. Đặc biệt qua công tác kiểm tra chỉ số công tơ bất thường đã phát hiện 02 vụ trộm cắp điện. Điện lực đã tính toán truy thu điện năng là 3.601 kWh với số tiền 8.304.114 đồng, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thẩm quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Xác định định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khi làm tốt công tác này sẽ góp phần tăng giá bán điện bình quân, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng và nâng cao năng lực quản lý trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng. Cán bộ công nhân viên làm công tác KTGSMBĐ phải đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại từng cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

Thời gian còn lại của năm, Điện lực Quan Hóa tiếp tục tăng cường giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, kỹ thuật, vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng; quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, góp phần cùng Công ty Điện lực Thanh Hóa về đích thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023.

Link gốc

Theo: CN&TD