PC Cao Bằng đảm bảo cấp điện phục vụ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ tư, 15/11/2023 | 16:37 GMT+7
Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) triển khai các giải pháp đồng bộ, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.


PC Cao Bằng đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

PC Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể trong quản lý, vận hành, kiểm tra tổng thể lưới điện; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và phòng, chống cháy nổ.

Công ty huy động, tăng cường nhân lực trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 giờ tại đơn vị trong thời gian diễn ra Ngày hội. Chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, phương tiện, máy phát dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố mất điện trong thời gian sớm nhất. Bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý, đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo cấp điện tại các nhà văn hóa, địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hoá, thể thao trên địa bàn.

Tăng tần suất kiểm tra ngày, đêm bằng thiết bị chuyên dụng hiện đại như flycam, camera ảnh nhiệt, các thiết bị đo phóng điện cục bộ để phát hiện và tổ chức xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới. Thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị, phát quang hành lang tuyến dây; phối hợp với các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Link gốc

Theo: Báo Cao Bằng