EVNCPC đảm bảo điện phục vụ sản xuất cuối năm 2023 và sản xuất hàng Tết Nguyên đán 2024

Thứ năm, 16/11/2023 | 15:45 GMT+7
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) vừa có văn bản yêu cầu các công ty Điện lực thành viên về việc đảm bảo điện phục vụ sản xuất cuối năm 2023, sản xuất hàng Tết Nguyên đán Giáp Thìn và cung ứng điện năm 2024.

Theo EVNCPC, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc đảm bảo điện phục vụ sản xuất cuối năm 2023 và sản xuất hàng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, EVNCPC yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cung ứng đủ điện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phục vụ thị trường, người tiêu dùng cuối năm 2023 và sản xuất hàng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các trạm bơm phục vụ đổ ải mùa vụ Đông Xuân. Trong đó, đặc biệt ưu tiên các khách hàng sản xuất, các khách hàng chế biến sản phẩm phục vụ Tết, các khách hàng quan trọng được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, khắc phục các tồn tại, khiếm khuyết, nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy trong các điều kiện thời tiết cực đoan như mưa, bão... sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống để cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị khi có công tác trên lưới điện, đồng thời đẩy mạnh sử dụng thiết bị sửa chữa điện nóng, vệ sinh cách điện không cắt điện, kiên quyết không để xảy ra mất điện gây gián đoạn hoạt động sản xuất. 

Trước đó, để đảm bảo cung ừng điện năm 2024, EVNCPC đã yêu cầu các công ty điện lực thành viên xây dựng các kịch bản cung ứng điện và phương án ngừng giảm cung cấp điện trong giai đoạn mùa khô 2024 tương ứng với tăng trưởng phụ tải theo điều kiện bình thường và cực đoan của thời tiết trên địa bàn và các kịch bản tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương. Đánh giá, phân tích các thuận lợi và khó khăn vướng mắc (nếu có) trong công tác đảm bảo cung ứng điện năm 2024, đề xuất các giải pháp cụ thể, trọng tâm đảm bảo đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân năm 2024. Báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét phê duyệt để tổ chức thực hiện.

Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, tin cậy trong các điều kiện thời tiết cực đoan như bão lũ, nắng nóng kéo dài; không để xảy ra các sự cố chủ quan.

Mặt khác, đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả, thực chất trên phạm vi quản lý về tình hình cung ứng điện và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp và người dân nâng cao nhận thức và hành vi sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp, triệt để tiết kiệm điện (TKĐ) theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường TKĐ giai đoạn 2023 – 2025 (Chỉ thị 20). Làm việc với Sở Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai công tác TKĐ theo Chỉ thị 20, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 và văn bản số 4725/BCT-TKNL ngày 19/7/2023 của BCT gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg.

Tích cực làm việc với các nhóm khách hàng, các tổ chức chính trị - xã hội, các Tập đoàn lớn, trung tâm thương mại, giải trí,… còn nhiều tiềm năng tiết kiệm điện; tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của UBND các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn và nguồn lực xã hội khác… để cùng tham gia triển khai các chương trình TKĐ đạt hiệu quả cao.

Ngọc Thạch