Tiết kiệm điện

Đồng Tháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Thứ bảy, 20/4/2024 | 08:00 GMT+7
UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (TK&HQ) trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Nhân viên ngành Điện hướng dẫn khách hàng sử dụng tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả. (Theo:Báo Đồng Tháp)

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng TK&HQ; đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng TK&HQ, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, góp phần bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Trong đó, tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo; Xây dựng các phóng sự, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về các quy định của pháp luật, các mô hình, giải pháp tiết kiệm điện, an toàn điện phát sóng, đăng tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh huyện, thành phố; Các Hội, Đoàn thể trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành điện tổ chức thực hiện các chương trình: Gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm điện trong trường học, tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018; Tập huấn, hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng; Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% các công trình có chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư, cải tạo, nâng cấp trong công tác thẩm định các dự án, công trình giao thông; Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở sủ dụng năng lượng trọng điểm thực hiện mô hình quản lý năng lượng theo quy định và các cơ sở sản xuất công nghiệp tuân thủ quy định về mức tiêu hao năng lượng

UBND tỉnh giao Sở công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung được phân công; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị, địa phương thông tin, tuyên truyền và khuyến khích thực hiện công tác tiết kiệm năng lượng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; UBND huyện, thành phố phối hợp, hỗ trợ Công ty Điện lực Đồng Tháp thực hiện công tác tuyên truyền việc sử dụng năng lượng TK&HQ trên địa bàn quản lý.

Theo: TKNL