Đấu thầu

Gói 02: Thi công hạng mục SCL thay thế các đầu cáp vận hành lâu năm trên lưới điện trung thế do Điện lực TP Vinh quản lý,...

Thứ tư, 1/2/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: SCL thay thế các đầu cáp vận hành lâu năm trên lưới điện trung thế do Điện lực TP Vinh quản lý;Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau TBA Tân Sơn 3 do Điện lực Nghĩa Đàn-Thái Hoà quản lý;Sửa chữa lớn ĐZ 0.4kV sau TBA Vinh Tân 1 mới, Vinh Tân 2, Chống úng Vinh Tân, Châu Hưng, Châu Hưng 2, UBND Vinh Tân do Điện lực thành phố Vinh quản lý

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300009623

Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2023 EVN NPC – Công ty Điện lực Nghệ An

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/02/2023 09:43

Thời điểm đóng/mở thầu: 09/02/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong