Đấu thầu

Gói thầu số 4: Kiểm toán công trình

Thứ ba, 31/1/2023 | 08:18 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo mạch vòng đường dây 35kV lộ 373 E19.2 liên kết với lộ 372 E19.5; Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình; Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Hòa Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Mã TBMT: IB2300011405

Nguồn vốn: Vốn TDTM và KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc năm 20222023

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 31/01/2023 10:21

Thời điểm đóng/mở thầu: 20/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong