Đấu thầu

Gói thầu 01/HH: Cung cấp VTTB, lắp đặt và kiểm định an toàn

Thứ ba, 31/1/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo hệ thống cầu trục NMTĐ An Điềm năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2300009707

Nguồn vốn: Vay thương mại và khấu hao cơ bản của EVNCPC

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 31/01/2023 11:19

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 45 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 11.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong