Đấu thầu

Gói thầu PTV37-2022: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ phòng thí nghiệm

Thứ tư, 1/2/2023 | 08:08 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sản xuất kinh doanh

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2300011186

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 01/02/2023 09:09

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/02/2023 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong