Đấu thầu

Gói 19-2023: Dây cáp điện các loại

Thứ sáu, 2/6/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB các công trình SCL năm 2023 - đợt 1 (05 công trình)

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG

Mã TBMT: IB2300103866

Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/06/2023 09:21

Thời điểm đóng/mở thầu: 12/06/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong