Đấu thầu

Gói 1a: Khảo sát, lập BCKTKT

Thứ hai, 4/12/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Khảo sát, lập BCKTKT

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300344597

Nguồn vốn: KHCB của EVNNPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 3/12/2023 13:30

Thời điểm đóng/mở thầu: 23/12/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong